”Triggerpisteet” ja hermoston herkistyminen

Myofaskiaaliset triggerpisteet (TP) ovat yksi yleisimmistä akuutin ja kroonisen myoskeletaalisen kivun aiheuttajista, joka jää myös usein huomioimatta. Potilaat voivat käydä monia epäonnistuneita hoitoja läpi ja saada useita eri diagnooseja, joilla pyritään selittämään potilaan oireet. TP:t ovat usein mukana sekudaarisina monessa muussa kehon ongelmissa, kuten nivelartroosissa, erilaisissa nivelvammoissa, retkahdusvammoissa, viskeraalisissa toimintahäiriöissä ja systeemisairauksissa. Triggerpisteiden oletetetaan olevan mukana myös hermoston herkistymisessä (sentraalinen sensitisaatio).

Mitä nämä triggerpisteet sitten ovat?

Triggerpiste on luustolihaksen hypertonisen punoksen tai lihasfaskian sisäinen voimakkaasti ärtynyt alue, jossa sijaitsee sensomotorinen hermopääte, joka on ylivirittäytynyt ja ärsyyntynyt. Eli yksinkertaisuudessaan triggerpisteet ovat ärsyyntyneitä hermopäätteitä.

Triggerpistettä palpoitaessa se on kivulias ja voi aiheuttaa TP:ille tyypillistä säteilykipua, lihasjännitystä tai vegetatiivistia reaktioita, kuten hikoilua, huimausta ja huonovointisuutta. TP:den tyypillisten säteilytuntemusten mekanismia selitetään mallilla, jossa jatkuvasti aktiiviset TP:t voivat herkistää selkäytimen neuroneja ja supraspinaalisia rakenteita, lähettämällä jatkuvia kipuimpulsseja keskushermostolle (sentraalinen sensitisaatio). Rasittunut keskushermosto ei enää pysty paikantamaan kipustimuluksen alkulähdettä tarkasti, vaan kipu saattaa heijastua laajemmalle alueelle.

Sentraalinen sensitisaatio

TP:den aiheuttama sentraalinen sensitisaatio nostaa kipuherkkyyttä myös muiden lihasten TP:ssä. Esimerkiksi alemman lapalihaksen TP:en on todettu nostavan saman puolen ranteen ojentajalihaksen TP:n eletromyograafista (EMG) aktiviteettia. Vaikka TP:t voivat aiheuttaa sensitisaatiota, voi sensitisaatio aiheuttaa myös triggerpisteitä.  Myös monet muut tekijät voivat vaikuttaa sensitisaatioon, kuten laskenut inhipitorinen mekanismi, sympaattisen hermoston hyperaktiviteetti tai neuropaattiset ongelmat. Tutkimuksissa sympaattisen hermoston (stressihermosto) aktiviteetin lisäämisellä on saatu nostettua TP:en EMG-aktiviteettiä, kun taas sympaattisen tonuksen laskemisella on pystytty vähentämään TP:en kipupaineen herkkyyttä. Hoitotilanteissa jossa hoidettavalla ilmenee sensitisaatiota, nämä usein vaativat useampia hoitokertoja, jotta oireet saadaan lievitettyä.

TP:t aktivoivat myös aivojen limbistä kerrosta ja etenkin hippocampusta. Kohonnut aktiviteetti näillä aivoalueilla on tyypillistä kroonisessa kivussa. Hippocampus on keskeisessä roolissa spatiaalisessa muistissa, mutta säätelee myös hypotalamuksen kortisolin (stressihormoni) tuotantoa.

Perifeerinen sensitisaatio

Ärsyyntyneen TP:n alueella vallitsee metabolinen häiriö, jossa kudoksella on hapen ja energian puute. TP:n alueella on myös poikkeuksellisen paljon tulehdusaineita, kuten histamiinia, kalsitoniinigeeniin liittyvää peptidiä, bradykiniinia, serotoniinia ja prostaglandinia.  Kiristyneessä lihaskudoksessa kapillaariverisuonet joutuvat puristuksiin, jonka seurauksena kudokseen muodostuu iskemiaa ja hapenpuutetta, jotka puolestaan lisäävät tulehdusaineita ja kipuhermopäätteiden aktivaatiota.

Segmentaalinen fasilisaatio

Esimerkki: Loukkaat olkapääsi kaatuessasi. Akuutin kivun vaiheessa kipuhermopäätteet ovat aktivoituneet ja lähettävät selkäydinsegmentin (sivukonttori) kautta aivoille (pääkonttori) signaaleja kudoksessa tapahtuneesta vauriosta ja koet kipua. Normaalisti kudoksen parantumisprosessin jälkeen, selkäytimen reaktioalueet rauhoittuvat ja kipu hellittää. Selkäydinsegmentissä voi kuitenkin tapahtua toimintahäiriöitä, etenkin jos segmentin takasarven interneuronit (portsarit) ovat rasittuneet  jatkuvasta ärsytyksestä ja portsarit päästävät liiallisen ärsyketulvan pääkonttoriin (sentraalinen sensitisaatio). Kohonnut sympaattisen hermoston aktivaatio voi jäädä ylläpitämään kipua, etenkin faskioissa ja lihaksissa, vaikka se ei olisikaan tarpeellista. Tämä liiallinen pitkittynyt aktiviteetti ilmenee myofaskiaalisten kudosten jännityksenä ja triggerpisteinä. Kipuaktiviteetti jää triggerpisteeseen ikään kuin muistiin, ellei sitä hoideta.

Selkäytimen segmentti huolehtii aina omalta osaltaan ihotunnosta, syvätunnosta, lihaksista ja sisäelimistä. Tämä edistää kehon itseparantamiskykyä. Yllä esitetty esimerkki selittää sen, miksi triggerpisteitä voidaan tavata myös sisäelin ongelmissa ja päinvastoin. Esimerkiksi suolistoperäinen ärsytys tai voimakkaat kuukautisoireet voivat aktivoida vatsalihasten triggerpisteitä. Tätä ilmiötä selitetään nimenomaan somatoviskeraalisen refleksin kautta. Somatoviskeraalinen heijaste perustuu oireilevan rakenteen toimintahäiriön aiheuttamaan kipuhermopäätteiden aktivoitumiseen, jotka herkistävät kyseisen segmentin ja alentavat sen ärsytyskynnystä. Sensitisaatio lisää sympaattisten hermoston aktivaatiota selkäydintasolla, vaikuttaen samalta tasolta hermotuksensa saavan sisäelimien ja lihasten toimintaan.

Triggerpisteet ja faskia

Uusimpien faskiatutkimusten mukaan TP:t ovat nimenomaan faskiaalisia "motorisia keskuksia". Näissä pisteissä yhdistyvät niveltä liikuttavien lihasten faskiaaliset kudokset voimavektoreiden suuntaisesti. Nämä pisteet säätelevät siis lihasten välistä synkronaatiota, jotta liikkeistä tulisi hallittuna ja harmoonisia. Häiriöt näissä pisteissä aiheuttavat moninaisia ongelmia, mekaanisella ja neurologisella tasolla.

Triggerpisteiden aktivaation aiheuttajia:

 • Huono taparyhti
 • Huono työasento istuen tai seisten
 • Akuutti lihasten kuormitus
 • jatkuva ylikuormitus
 • Suora trauma
 • Artriittset nivelet
 • Psyykkinen stressi
 • B-vitamiinin puutos
 • Elektrolyyyttien tasapainohäiriöt
 • Kihti
 • Anemia
 • Krooniset tulehdukset
 • Heikentynyt immuunjärjestelmä
 • Sisäelinsairaus

triggerpisteiden aiheuttamia oireita:

 • lihaskipu
 • nivelkipu
 • säteilevä kipu
 • päänsärky
 • jäykkyys
 • heikentynyt koordinaatio
 • Vähentynyt lihasvoima
 • huimaus
 • huonovointisuus
 • ahdistuneisuus
   

Referenssit:

Alban Latremoliere and Clifford J. Woolf. Central Sensitization: A Generator of Pain Hypersensitivity by Central Neural Plasticity. 2009. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2750819/

Butler D. Moseley L. 2013. Explain pain. Noigroup Publications.

Clifford J. Woolf  (Central sensitization: implications for the diagnosis and treatment of pain, 2011) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20961685

Daniel Jeffrey Wallace, Daniel J. Clauw (Fibromyalgia and Other Central Pain Syndromes, 2005)  https://books.google.fi/books/about/Fibromyalgia_and_Other_Central_Pain_Synd.html?id=YpHzvYwDKP0C&redir_esc=y

Fernández-de-las-Penas & Dommerholt, 2013. Trigger point dry needling an evidenced and clinical-based approach. Elsevier Ltd.

Hautala J. Ketola J. 2017. Selkäkipu ja mielen voima. Otava.

Kalso E. Haanpää M. Vainio A. 2009. Kipu. Duodecim.

Kevin C. Fleming, M.D. and Mary M. Volcheck, R.N. Central Sensitization Syndrome and the Initial Evaluation of a Patient with Fibromyalgia: A Review. 2015 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4422459/

L, Stecco. 2004. Fascial manipulation for musculoskeletal pain. Piccin.

L, Stecco. C, Stecco. 2009. Fascial manipulation practical part. Piccin.

Muhammad B. Yunus (Fibromyalgia and overlapping disorders: the unifying concept of central sensitivity syndromes, 2007) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17350675

Niel-Asher, s. 2014. Lihasten ja faskioiden triggerpisteiden hoidon käsikirja. Medirehabook kustannus Oy.

Peter J. Goadsby (Pathophysiology of migraine, 2012) https://www.nbci.nim.nih.gov/pmc/articles/PMC3444225/

Rodrigo Noseda & Rami Burstein (Migraine pathophysiology: anatomy of the trigeminovascular pathway and associated neurological symptoms, CSD, sensitization and modulation of pain, 2013)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3858400/

Ricter, P & Hebger, E. 2010. Triggerpisteet ja lihastoimintaketjut osteopatiassa ja manuaalisessa terapiassa. VK-kustannus Oy.

Posted on July 31, 2018 .

8. Merkkiä jotka kielivät välilevyperäisestä selkäkivusta

Mikä tahansa hermotettu kudos voi olla potentiaalinen selkäkivun lähde. Tällä kertaa katsastellaan tarkemmin välilevyn aiheuttamaa selkäkipua. Usein välilevyn aiheuttama kipu mielletään valtavaksi pullistumaksi, joka litistää hermoja ja aiheuttaa iskiasta, joka saatetaan leikata. Tämä on kuitenkin äärimmäinen välilevyn ongelma ja näitä esiintyy noin 5% kaikista selkäkivuista. Usein välilevyperäiset selkäkivut ovat lievempiä jotka aiheuttavat pitkittynyttä selkäkipua, joka vaivaa välillä enemmän ja välillä vähemmän ja tilaan ei liity pitkälle edenneitä hermopuristuksia. 

Välilevy on tyypillinen selkäkivun aiheuttaja, mutta vähintään yhtä monilla löytyy välilevyn rappeumia ja pullistumia, jotka eivät oireile mitenkään. Kaikki riippuu siitä, millä aikavälillä muutokset välilevyyn on syntynyt ja kuinka adaptaatiokykyinen keho on juuri silloin. Tähän vaikuttaa syntymekanismi (onnettomuus vs. Spontaanisuus) yleinen terveys, elämäntavat, hermoston vireystila ja psykososiaaliset tekijät.

Eli pitääkö välilevyperäistä kipua pelätä ja välttää selän pyöristelyä kuin ruttoa, ettei välilevyt rappeutuisi? No ei tarvitse. Välilevyn kuluminen ja muokkaantuminen on normaali ikääntymiseen liittyvä prosessi. Joskus se on kivulias joskus ei. Joillain ne rappeutuvat nopeammin kuin toisilla.

Välilevyperäiseen kipuun on hyviä hoitomenetelmiä ja paranemisen ennuste on todella hyvä. Kirjoituksen lopussa on selkäkivun itsearviointi. Jos tunnistat  selkäsi kysymyksistä, ota yhteyttä ja selätetään kipusi!

1.    Kipu on intermittoivaa

Kipujaksoja on  useammin kuin kerran vuodessa. Kivun luonne on muuttuva. Välillä koet selän olevan paremmassa kunnossa ja toisena päivänä  kipu saattaa viedä polvilleen. Kipu saattaa siirtyä puolelta toiselle tai tuntua laajaalaisena molemmin puolin ristiselkää.

2.    Selkä on aamuisin jäykkä kuin rautakanki

Välilevyn nestepitoisuus kasvaa yön aikana, koska siihen kohdistuu vähemmän painovoiman ja kehon painon tuomaa kuormitusta. Aamulla välilevyn korkeus on kasvanut lisääntyneestä nesteestä. Kun nouset aamulla pystyyn, nesteen täytteiseen välilevyyn kohdistuu enemmän painetta, joka kuormittaa ärsyyntynyttä välilevyä. Tämä saa selkämme tuntumaan kuin rautakangelta aamulla ja sukkien laitosta ei meinaa tulla mitään. Päivän mittaan selkä kuitenkin vetreytyy ja paineen tunne selässä helpottuu. Tämä johtuu siitä, että välilevyn sisäinen neste pääsee puristumaan ulos pumppumekanismin avulla ja välilevyn korkeus laskee 10% päivän mittaan kun liikumme.

3.    Istuminen pahentaa kipua

Istuminen selkä pyöreässä asennossa kasvattaa välilevyn sisäistä painetta moninkertaisesti (jopa 200kg). Valmiiksi ärtynyt välilevy ei usein siedä tätä asentoa ja kivut voimistuvat. Välilevyn aineenvaihdunta myös heikkenee kun olemme paikallamme. Tällöin tulehdusaineet eivät poistu yhtä tehokkaasti ärtyneistä kudoksista, ja ne saavat kipuhermopäätteet aktivoitumaan entistä voimakkaammin. Kipu saattaa helpottua kun selän ryhtiä korjataan ja selän taakse asetetaan tyyny.

4.    Eteenpäin taivuttelu pahentaa kipua

Selän taivutuksessa ovat mukana samat tekijät kuin istumisessakin. Välilevyn sisäinen paine kasvaa moninkertaiseksi ja kipuhermopäätteet aktivoituvat voimakkaasti. Myös mahdollinen välilevyn repeämä saattaa venyä, joka tuottaa kipua. Välilevyn ärsytys saa aikaan myös selän lihasten suojajännitystä, joten lihakset aiheuttavat usein myös kipua omalta osaltaan selän pyöristämisessä. Pelkästään lihasperäisen kivun tulisi toistetulla eteentaivuttelulla helpotta ja notkistua. Välilevyperäinen kipu pahenee nousujohteisesti ja jää särkemään toistetun taivuttelun jälkeen.

5.    Vatsaontelon paineen nousu pahentaa kipua

Yskiminen, aivastelu tai esimerkiksi pöntöllä punnaaminen saattaa aiheuttaa nopean ja voimakkaan kivun tunteen selässä. Kaikki tekijät, jotka nostavat vatsaontelon painetta, aiheuttavat myös välilevyn ja duurapussin (selkäydinkalvo) sisäisen paineen nousun. Tämä aiheuttaa ärtyneiden ja ahtaalla olevien kipua aistivien kudosten nopean kipureaktion.

6.    Selän tärähtely tekee kipeää

Hyppiminen, tärähtely esimerkiksi autolla ajaessa pieneen kuoppaan, aiheuttavat äkillisiä vihlaisuja ja jomotusta selkään. Tässä pätee samat periaatteet kuin edellisissäkin. Välilevyn kohdistuu pystysuorainen puristava paineen nousu.

7.    Kävely helpottaa

Moni kokee kävelyn helpottavan välilevyperäistä kipua. Tämä johtunee siitä, että kävelessä välilevyn paine vähenee ja välilevy saa pumppumekanismin avulla happea ja tuoretta verta, joka rauhoittaa kipuhermopääteitä. Kävely etenkin miellyttävissä maisemissa saa aikaan enkefaliinihormonin (mielihyvähormoni) erittymistä, joka rauhoittaa kipuhermopäätteitä. Aivot saavat myös muuta virikettä ja ärsykettä ympäristöstä, jotka peittävät kipuratojen välittävää viestitulvaa.

8.    Kipu heijastuu pakaraan tai reiteen

Välilevyt, nivelsiteet ja fasettinivelet ovat hyvin tiivistii lähellä toisiaan. Näillä kaikilla rakenteilla on yhteisiä hermoratoja. Ärsytys yhdessä kudoksessa saa aikaan kiputuntemuksen leviämistä muihin kudoksiin ja kipu saattaa heijastua hermoja pitkin etäälle kivun lähteestä. Kyseessä ei siis aina ole hermojuuren puristus (”iskias”), vaikka kipu säteilisi reiteenkin asti.


Selkäkivun itsearviointi

-    Onko päivän aikana hetkiä, jolloin et tunne kipua? Edes 10 minuuttia?
-    Rajoittuuko kipu polven yläpuolelle?
-    Onko sinulla ollut enemmän kuin yksi kipuvaihe alaselässä viimeisten kuukausien tai vuosien aikana?
-    Lisääntyvätkö oireet pitkäkestoisen eteentaivutuksen aikana tai heti sen jälkeen - esimerkiksi sänkyä pedatessa, imuroidessa, puutarhassa työskennellessä jne.?
-    Lisääntyvätkö oireet pitkäaikaisen istumisen jälkeen (tietokoneella työskennellessä tai television ääressä) tai istumasta ylös noustessa?
-    Yhdistätkö oireesi johonkin tiettyyn toimintaan ja olet lähes oireeton kun et tee sitä?
-    Lisääntyvätkö oireesi paikallaan ollessa ja lievittyvätkö liikkeellä ollessa?
-    Vähenevätkö alaselkäoireet kävellessä?

Jos vastasit kyllä enemmän kuin 4 kysymykseen, mahdollisuutesi hyötyä avustani ovat erittäin hyvät. Jos vastasit kyllä alle kolmeen kysymykseen, saatat tarvita tarkempia tutkimuksia. Ota yhteyttä ja varaa aikasi, niin arvioidaan tilanteesi.

Posted on July 11, 2018 .

Selkäkivun myytit #3 ”Heikot syvät lihakset”

”Keskivartalosi syvät lihakset ovat heikot”

Keskivartalon syvien lihasten heikkoutta on tarjottu vuosikausia syyksi selkäkivulle ja näiden vahvistamista on suositeltu liukuhihnalta yleishoidoksi selkäkipuun. No onko niiden harjoittelusta ollut sitten apua? Joudun toteamaan, että eipä juurikaan, ja ne ketkä ovat saaneet apua, olisivat todennäköisesti hyötyneet minkä tahansa aktiviteetin lisäämisestä päiväohjelmaan. Laadukkaissa pitkäaikaisseuranta-tutkimuksissa syvien tukilihasten ”heikkouden” ei ole todettu olevan yhteydessä selkäkipuun, eikä niiden vahvistaminen ole yhteydessä kivuttomuuteen. Tämän on myös varmasti todennut empiirisesti moni selkäkipuinen. ”Olen lankuttanut melkein joka päivä, mutta ne syvät lihakset eivät vaan vahvistu, koska kipu ei ole lähtenyt!”. ”Minulla on varmaan huonot geenit!”. Voisiko ongelma olla monilla nimenomaan Core-hypetyksessä? Voiko keskivartalon jatkuva ”lankuttaminen” ylläpitää selkäkipuja? 

Kuvitellaan asiakas-tapaus, jolla vaivaa jatkuvasti alaselkä. Hänelle on annettu tuomio huonosta taparyhdistä ja heikosta keskivartalosta. Aamulla kuntoutusohjelma käskee tehdä vähintään 5 min lankutusta. Töissä hänen pitäisi istua selkä suorana, napa vedettynä sisään, jotta selkä ei pääsisi lyhistymään pyöreäksi. Tätä samaa neuvoa tulisi sitten noudattaa poimiessa lattialta jotain ja kumartelua tulisi välttää. Selän pitäisi käytännössä siis olla koko päivän tikkusuorana ja jännityksessä. Työpäivän jälkeen kuntoutusohjelma käskee tekemään vähintään 5min lankutusta, jotta saadaan ne heikot lihakset vahvaksi. Illalla on vuorossa sitten vähän pihahommia, jossa totta kai kaikki fyysinen toiminta tehdään selkä notkolla, jotta core-pysyy jämäkkänä pakettina, ettei vain selkä ottaisi turpiinsa liikkeestä. Jos jaksaa  mennä vielä salille tekemään corea, sen parempi.

Noniin… Meidän kuviteltu asiakas-tapaus on siis käytännössä lankuttanut aamusta iltaan ja elänyt päivän rautakankena. Jokainen ymmärtää sen, että se ei ole varsin normaalia kehon toimintaa. Kuvittele jos puristaisit kättäsi nyrkkiin koko päivän. Alkaisiko jo ensimmäisellä kahvitauolla hiukan hapottamaan rannetta? Jos siis mitä tahansa lihasta pidetään yhtäjaksoisesti pitkiä aikoja jännityksessä, sen verenkierto heikkenee - lihasten tuottama paine voittaa verenpaineen ja veri ei pääse kuljettamaan happea lihaksille. Hapettomuus lihaksissa tietenkin heikentää niiden toimintaa ja aktivoi myös kipuhermopäätteet, jolloin koet kipua. Tämä sama fysiologian laki pätee myös selän kudoksiin.

Jatkuva keskivartalon jännittäminen vaikuttaa epäedullisesti myös meidän hengittämiseen ja sitä kautta koko kehon toimintaan. Normaalisti hengittäessämme pallea laskeutuu alas ja vetää ilmaa mukanaan keuhkoihin, rintakehä laajenee ja vatsa työntyy ulos. Vartalon rakenteet ja sisäelimet liikkuvat hengityksen mukana rytmisesti, joka yllä pitää niiden toimintaa. Mitä jos vedämme navan sisään ja pidämme niin koko päivän? Pallean ja koko rintakehän vapaa, normaali liike estyy ja hengityksestä tulee pinnallista keuhkojen ylä-osilla tapahtuvaa huohotusta, joka saa meidän apuhengityslihakset aktivoitumaan liikaa ja lopulta ylikuormittumaan – kipu ja kireys laajenee apuhenigtyslihaksiin. Rento palleahengitys puolestaan aktivoi meidän parasympaattista hermostoa, joka rauhoittaa ja rentouttaa kehoa sekä mieltä. Jos hengität jatkuvasti, kuin olisit tiikerin kanssa samassa huoneessa, se saattaisi saada melko stressaavia reaktioita aikaan kehossasi.

Älä siis lankuta koko päivää töissä ja vapaa-ajalla! Salilla saat lankuttaa, jos erityisesti tykkäät lankuttamisesta, mutta muuten pidä keskivartalosi rentona ja hengitä ”vatsaan”! Tässäkin tapauksessa tulee muistaa, että selkäkipua pitää aina hoitaa yksilöllisesti. Jollekin lankuttaminen voi olla hyväkin harjoite, mutta  toiselle se voi olla kipukierteen ylläpitäjä.

B409D73C-D4C9-4FA3-94BD-390D92E4B752.jpeg
Posted on May 2, 2018 .

Selkäkivun myytit #2 Magneettikuvaus

Myytti: Selästä olisi hyvä ottaa aina magneettikuvat, jotta tiedettäisiin kivun aiheuttaja

Tämä on yksi iki-ihana myytti minkä saan oikaista päivittäin asiakkailleni. Koulutukseeni kuuluu radiologiaa, eli kuvantamisoppia noin 16op. Ne ovat olleet todella hyödyllinen osa koulutustani. Monesti pyydän asiakkaitani ottamaan  kuvat ja lausunnot mukaan selästään, jos niitä on ollut. Nykyään kylläkin yhä vähemmän ja vähemmän kyttään asiakkaiden röntgen- tai magneettikuvia. Näyttäisi nimittäin siltä, että niillä ei olekaan niin suurta merkitystä suurimmassa osassa selkäkipuja, kuin ollaan kuviteltu.

Monesti selkäkivuista kärsivällä on  hoppu päästä magneettikuviin, jottei tarvitsisi arvailla, mistä kipu johtuu. ”Senhän näkee kuvista mikä siellä on rikki, eikö vain!?” Itse asiassa 90% selkäkipu-tapauksissa magneettikuvista ei pystytä kertomaan tarkkaan syy-seuraus-suhdetta, mistä kipu johtuu. Kuvien tulkitseminen on siis monesti yhtälailla arvailua. Magneettikuvista ei siis voi tulkita kipua, vaan ainoastaan rakenteellista tilaa! Kuvista kuitenkin löytyy todella usein niin kutsuttuja sivulöydöksiä, jotka eivät välttämättä ole hyvä juttu tai sanotaanko, että riippuu miten niihin suhtaudutaan ja miten ne kerrotaan asiakkaalle.

Magneettikuvien merkityksestä selkäkipuihin on tehty mielenkiintoisia tutkimuksia viimevuosina. Yhdessä näistä tutkimuksessa (1) vertailtiin kivuttomien ja selkäkipuisten magneettikuvia. On huojentavaa huomata, että yhtä lailla terveiden ja kivuttomien ihmisten selästä löydetään välilevyn pullistumia ja rappeumia 16-ikävuodesta ylöspäin. Nämä löydökset eivät siis suoranaisesti tarkoita kipeää selkää, joten voimme rapistua rauhassa. Nämä rappeumamuutokset ovat väistämätön ilmiö joka alkaa siitä, kun nousemme seisomaan ja jatkuvan niin kauan kun elämme. Ilmiötä voi verrata vaikka ihon rypistymiseen ja hiusten harmaantumiseen. 

Eräässä toisessa tutkimuksessa (2) tutkijat havaitsivat tilastollisen yhteyden varhaisen magneettikuvauksen ja pitkittyneen selkäkivun välillä. Näyttäisi siltä, että mitä aikaisemmin selkä kuvataan, sitä suurempi riski kivun kroonistumiseen on. Tämä ei siis tarkoita sitä, että kivun pitkittymisen syynä olisi jokin magnetisminen yliannostus, vaan taustalla ovat puhtaasti psykososiaaliset tekijät. Kun selkä kuvataan, sieltä löytyy ikään liittyviä normaaleja muutoksia, jotka kerrotaan potilaalle, mutta monesti jätetään selittämättä niiden merkitys ja osuus selkäkipuun. Tieto rappeumista ja välilevyn pullistumista voivat olla pelottavia ja voivat siirtyä alitajuntaan uskomukseksi, joka heikentää luottamusta selkää kohtaan. Se vaikuttaa tapaan käyttää selkää ja aiheuttaa pelko-välttämiskäyttäytymistä, joka lopulta ajaa selän jäykkyyteen ja kipukierteeseen. 

Kolmannessa mielenkiintoisessa tutkimukseessa (3) yhden selkäkipuisen selästä otettiin kolmen viikon aikana kymmeneen eri otteeseen magneettikuvat ja jokaisella kerralla kuvat lausui eri radiologi. Tuloksena oli 49 erilaista löydöstä, 10 eri diagnoosia, joista jokainen poikkesi toisistaan. Tämä siis tosiaan pistää miettimään, että kuinka luotettavaa epäspesifin selkäkivun kuvantaminen on?

Toinen merkittävä tekijä on mystifikaatio, mikä voi kehittyä varhaisen magneettikuvauksen jälkeen. Ihmiset haluavat kuvauksiin, jotta he saavat tietää syyn kipuun. Tietämättömyys kivun syystä voi olla hyvin ahdistaa. Jos kuvista ei kuitenkaan löydetä mitään selittävää tekijää, niin kuin monesti käy ja tutkimukset jätetään siihen. Tämä voi herättä isoja huolia siitä, että onko selässä jokin vakava ongelma mitä kukaan ei osaa selittää tai hoitaa. Jääkö kipu loppuelämän riesaksi? 


Selän kuvauksilla on oma paikkansa ja aikansa. Jos selkäkipuun liittyy selkeä hermopuristus-oireisto (kattaa selkäkivuista noin 5-10%) tai lääkäri epäilee jotain vakavaa sairautta (1%) tai kipuun liittyy jokin tapaturma, kuten auto-onnettomuus, olisi selkä syytä kuvauttaa. Muissa tapauksissa kuvaksiin ei tulisi hoppuilla.

Lannerangan magneettikuva

Lannerangan magneettikuva

Magneettitutkimuslaite

Magneettitutkimuslaite


Referenssit:

1. Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25430861

2. Iatrogenic consequences of early magnetic resonance imaging in acute, work-related, disabling low back pain. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23883826

3. Three-year incidence of low back pain in an initially asymptomatic cohort: clinical and imaging risk factors. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15990670

4. Variability in diagnostic error rates of 10 MRI centers performing lumbar spine MRI examinations on the same patient within a 3-week period. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27867079

5. Images in clinical medicine. Resolution of Lumbar Disk Herniation without Surgery. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27096582

Posted on April 27, 2018 .

Selkäkivun myytit #1

 

Myytti 1. Välilevy voi luiskahtaa paikoiltaan

Tämän väittämän kuulee yllättävän usein asiakkailta ja myöskin terveydenalan ammattilaisilta. On selvää, että asiakkaat omaksuvat sen ajattelutavan selän rakenteista, miten me terveydenalan ihmiset sen kerromme. Monesti törmään tilanteeseen, jossa asiakas on tuntenut tai jopa kuullut selästänsä poksahduksen taivuttaessaan selkää. He usein toteavat, että ”Välilevy taisi poksahtaa” tai ”välilevy taisi luiskahtaa pois paikoiltaan”. Nämä uskomuksen ovat kuitenkin onneksi vain mielikuvituksen luomia uskomuksia, jotka eivät pidä paikkaansa. 

Tutkijoiden mielestä välilevylle pitäisi antaa kokonaan uusi nimi, koska se ei oikeastaan ole edes mikään liikkuva levy kahden nikaman välissä. ”Välilevy” on rustoinen rakenne mikä on vankasti kiinni nikamissa ja kaikkia näitä rakenteita ympäröi vahvat nivelsiteet jotka ”liimaavat” koko paketin tiukasti yhteen. Ranka on siis luukudoksen ja rustokudoksen sekoitusta oleva joustava, mutta todella sitkeä rakenne, jota kaiken lisäksi ympäröi vahvat lihakset. Välilevy ei siis voi mitenkään missään tilanteessa luiskahtaa pois paikoiltaan!

Kaikki lääkärien ja terapeuttien pöydällä olevat selkäranka tai nikama -mallit, joista pursuavat välilevymassat ulos, voivat aiheuttaa painajaismaisia mielikuvia asiakkaille. ”Onko selkäni tosiaan noin hauras rakenne”.  Se on totta, että välilevyn seinämä voi ”pullistua” tai siihen voi tulla repeämiä, mutta tämä on aivan oma juttunsa, johon liittyy myös uskomuksia, jotka tulen murtamaan seuraavissa myyteissä.

44B09359-1BFE-4C9B-816C-4758A2A474EA.jpeg
Posted on April 26, 2018 .

Moderni ja tehokas tapa hoitaa kroonista selkäkipua

Kroonisessa selkäkivussa (Yli 3kk yhtäjaksoisesti jatkunut) hoitajan ja hoidettavan pitää ymmärtää kivun moniulotteisuus ja kuinka kipu muodostuu meissä. Vain tällä asetelmalla voimme saavuttaa parempia tuloksia ja kivuttomia päiviä. Se ei enää riitä, että tutkimme ja hoidamme selkää mekaanisen näkökannan kautta, kuin automekaanikko.

Biomekaaninen kipumalli on etenkin pitkittyneen selkäkivun hoidossa osoittautunut melko tehottomaksi yksinään. Jalkojen pituusero, heikko core, yliliikkuvuus, skolioosi, notkoselkä, välilevynpullistuma, fasettilukko, rappeuma ja monet muut teoriat selkäkipujen syypäinä ovat pettäneet meidät. Vaikka kuinka naksuteltaisiin fasettiniveliä auki, hierottaisiin lihaksia, mobilisoitaisiin, venyteltäisiin, vahvistettaisiin syviä vatsalihaksia, vitkutettaisiin, vatkutettaisiin, syötäisiin lääkkeitä tai jopa leikattaisiin, niin liian usein kaikista näistä hoidoista huolimatta kroonistunut selkäkipu ei meinaa väistyä. Jotain me selkäterapeutit siis teemme väärin.

Pitkään on jo tiedetty, että selkäkipujen taustalla on myös muita vaikuttavia tekijöitä, kudosperäisten vaurioiden lisäksi. Isossa roolissa ovat hermostomme kivunsäätelyjärjestelmät ja psykososiaaliset tekijät. Ongelmana on ollut vaan se, että miten nämä osa-alueet otetaan huomioon ja mikä olisi paras tapa hoitaa niitä. Laadukkaita tutkimuksia lääkkeettömistä hoidoista on ollut melko vähän, ja hoitojen vaikutukset ovat olleet markinaalisia.

Onneksi kipututkimus ja selkäkivun hoito on viimevuosina ottanut melkoisen harppauksen eteenpäin. Yksi näiden tutkimustöiden hedelmistä on uuden tyyppinen hoitomuoto, joka on melko poikkeava muihin perinteisiin hoitomuotoihin verrattuna. Siinä ei hoideta manuaalisilla hoito-otteilla tai patisteta asiakasta vahvistamaan "corea" erilaisilla pilates-jumpilla. Mistä siinä on sitten kysymys?

Pääsin tutustumaan tähän uuteen menetelmään alkuvuonna CFT-koulutuksessa, joka kehitti taas omaa osaamistani hoitajana. Pidin koulutuksesta todella paljon, sillä se vahvisti paljon omia näkemyksiäni selkäkivun hoidosta ja antoi lisää itsevarmuutta niiden hoidossa.

CFT eli kognitiivinen funktionaalinen terapia on uudentyyppinen menetelmä selkäkivun hoidossa, joka tähtää purkamaan kognitiomme ja hermostomme väärin opittuja kipu-käyttäytymismalleja. CFT mahdollistaa tutkitusti parempia ja pitkävaikutteisempia hoitotuloksia pitkittyneissä selkäkivuissa, kuin perinteiset hoitomuodot (terapeuttinen harjoittelu ja manuaalinen terapia).

Menetelmän kulmakivinä ovat reflektoiva haastattelu ja kognitiivisten tapojen kartoittaminen, jotka provosoivat sekä ylläpitävät kipua. Tärkeä osa hoitoa on myös niin sanottu "pain education" eli kipuoppi. Yksi merkittävimmistä tekijöistä selkäkivun hoidossa on asiakkaan ymmärrys kivun moniulotteisuudesta ja ennenkaikkea siitä, miksi heidän selkänsä on kipeä. Lisäksi terapeutti arvioi selän tiettyjä toiminnallisia liikemalleja, liikekontrolleja ja hengityskaavoja. Käytän CFT-menetelmää muiden hoitomenetelmien tukena, jotta hoidosta saadaan kokonaisvaltaista, ja selkäkivun jokaisen osa-alueen huomioon ottavaa hoitoa.

Suosittelen lukemaan kotisivuiltani "psykososiaaliset tekijät pitkittyneessä kivussa" -osion. Siellä avaan enemmän kivun moniulotteisuutta ja kuinka erilaiset käyttäytymismallit voivat olla taustalla jatkuviin selkäkipuihin. 

553F24C0-CB76-48F3-9313-5E099142517B.JPG

CFT-koulutuksessa helmikuussa Helsingissä 2018


Referenssit:

1. Cognitive Functional Therapy: An Integrated Behavioral Approach for the Targeted Management of Disabling Low Back Pain. https://academic.oup.com/ptj/article/98/5/408/4925487

2. Efficacy of classification-based cognitive functional therapy in patients with non-specific chronic low back pain: a randomized controlled trial. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23208945

3. Combining manual therapy with pain neuroscience education in the treatment of chronic low back pain: A narrative review of the literature. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27362980

4. Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25430861

5. Placing the global burden of low back pain in context. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24315140

Posted on April 23, 2018 .

Mikä on MDT-terapia? Lue tämä, jos alaselkäsi vaivaa!

Kerron tässä postauksessa, että mitä on MDT-terapia ja miksi Sinun ehdottomasti tulisi kokeilla kyseistä menetelmää, jos kärsit akuutista (alle 6vk) tai kroonisesta (yli 6vk) alaselkäkivusta tai iskiasoireista.

Lue tämä jos sinulla on jotain näistä oireista tai vaivoista:

 • Alaselän kipu keskellä selkää
 • Poikkiselän kipu
 • Toispuoleinen selkäkipu
 • Kipu joka heijastelee pakaroihin
 • Kipu joka säteilee jalkaapitkin reiteen, pohkeeseen tai jalkapohjaan asti
 • Discus prolapsi/protruusio (välilevytyrä)
 • Iskias
 • Selän jatkuva jäykkyys
 • Taivutuskipu
 • Alaselkäsi kipeytyy istuessa
 • Alaselkäsi kipeytyy liikunnassa

Menetelmä

McKenzie menetelmä (Mekaaninen Diagnosointi ja Terapia =MDT) on näyttöön perustuva ranka- ja raajaongelmista kärsivien potilaiden tutkimus- ja hoitomenetelmä. Menetelmä on todettu luotettavaksi tutkimistavaksi, jonka avulla potilaiden oireet voidaan luokitella eri mekaanisiin alaluokkiin. 

Mekaaninen diagnostisointi ja hoito alkaa potilaan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella, missä pääpaino on oireiden analysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoisiin asentoihin. Potilaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma hänen kipunsa ja liikkeiden käyttäytymisen perusteella. MDT tutkimisen avulla terapeutin on mahdollista valita rankakipu-potilaille, tarkasti ja tehokkaasti juuri ne hoitotavat, joita hän tarvitsee. Tutkimisen avulla löytyvät myös ei-mekaanisesta syystä johtuvat kivut, sekä mahdolliset kontraindikaatiot, jotka vaativat potilaan välitöntä lähettämistä eteenpäin tarkempiin tutkimuksiin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että suurimmalle osalle potilaista, joilla on mekaaninen rankaperäinen oire, on selkeää apua tietyistä spesifeistä harjoituksista ja heillä on vähemmän oireita kun harjoitukset on räätälöity heille yksilöllisesti.  

Rangan oikeiden kuormitusasentojen ja yksilöllisesti kohdennettujen harjoitusten ainutlaatuinen yhdistelmä koulutetun MDT terapeutin ohjauksessa, mahdollistaa sen, että potilaat kykenevät hoitamaan oman selkävaivansa itse. Tässä prosessissa potilaan luottamus omiin mahdollisuuksiinsa vahvistuu, hoitotyytyväisyys lisääntyy ja samalla myös kustannus-tehokkuus kasvaa.

Tutkiminen

Aluksi terapeutti haastattelee potilasta ja kerää yksityiskohtaista tietoa oireiden laadusta ja käyttäytymisestä. Sinua pyydetään tekemään tiettyjä liikkeitä ja lepäämään tietyissä asennoissa. Potilasta tutkittaessa suurin ero muihin tutkimusmenetelmiin verrattuna on toistettujen liikkeitten käyttö yhden testiliikkeen sijasta. Oireiden käyttäytyminen ja liikelaajuuden muuttuminen toistoliiketestauksessa antaa terapeutille tietoa, jonka perusteella hän voi luokitella ongelmasi.

Luokittelu

Jokainen alaryhmä kuvaillaan sille tyypillisen oireiden käyttäytymisen mukaisesti. Tämä selviää määrättyjen mekaanisten testien avulla, joita voivat olla tietyt toistetut liikkeet tai pitkäkestoiset asennot. MDT menetelmän avulla potilaat voidaan kattavasti luokitella kolmeen alaryhmään. Pieni joukko potilaita, joita ei voida sijoittaa em. ryhmiin, kuuluu ryhmään MUU. Tähän ryhmään kuluu vakavasta patologiasta johtuvat vaivat, ei-mekaanisesta syystä johtuvat ongelmat, krooniset kiputilat jne.

Hoito

Tutkimuksessa saatujen tietojen pohjalta terapeutti ohjaa potilaalle tiettyjä harjoituksia, oikeita rangan kuormitusasentoja sekä neuvoo mitä asentoja tulisi tilapäisesti välttää. Jos ongelma on mekaanisesti vaikeampiasteinen, voi terapeutti käyttää apuna manuaalisia tekniikoita ongelman korjaamiseksi, niin että pystyt jälleen jatkamaan itsehoito-ohjelmaasi. Tavoitteena on antaa mahdollisimman tehokasta terapiaa mahdollisimman vähillä vastaanotto-käynneillä. Hoito-ohjelma, jota voi itse toteuttaa viisi-kuusi kertaa päivässä lyhyellä aikavälillä on suurella todennäköisyydellä tehokkaampaa kuin hoito, jonka terapeutti toteuttaa yksi – kaksi kertaa viikossa. Hoidon painopiste on potilaan omassa aktiivisessa hoitoon osallistumisessa. Näin voidaan vähentää vastaanottokäyntien määrää, säästää aikaa ja rahaa. Useimmat potilaat voivat onnistuneesti hoitaa itse vaivansa kunhan ovat saaneet tarvittavaa tietoa ja ”työkaluja” itsensä hoitamiseksi.

MDT-terapia käytännössä. Extensioharjoite terapeutin lisäotteilla.

MDT-terapia käytännössä. Extensioharjoite terapeutin lisäotteilla.

Posted on September 3, 2017 .

Hyvänlaatuinen asentohuimaus ja sen hoito

Hyvänlaatuinen asentohuimaus johtuu tyypillisimmin sisäkorvan tasapainoelimen ohimenevästä häiriöstä. Häiriötilan aiheuttaa otoliittikiteiden kasaantuminen tasapainoelimen kaariäytävissä, joka estää endolymfakierron kyseisessä käytävässä. Tieto kehon tasapainosta ei näin välity tasapainoa aistiville reseptoreille ja tämä koetaan kiertohuimauksena. Tätä kutsutaan myös sakan kertymiseksi korvaan.

Asentohuimaus on yleensä voimakkaimmillaan aamuisin. Se pahenee asennon vaihtamisella, kuten istumaan nousussa tai kun käännät kylkeä sängyssä. Myös liikkeelle lähtö voi olla epävarmaa ja liikunta hankalaa. Huimauskohtaus kestää yleensä puolesta minuutista minuuttiin. Huimauskohtaukset häviävät 90 %:lla kolmen kuukauden kuluessa, mutta ne voivat uusiutua.

Huimaus tuntuu kiertävältä ja voi olla todella voimakasta, joka saattaa säikäyttää ensimmäistä kertaa oireesta kärsivän. Muita tähän liittyviä oireita ovat pahoinvointi, näkö- tai kuulohäiriöt. Silmissä saattaa esiintyä silmävärettä ja kuulossa tinnitusta.

Muita hyvänlaatuista huimausta aiheuttavia tekijöitä:

 • kaularangan niveltoimintahäiriöt
 • Yläniskan lihastoimintahäiriöt
 • Leukanivelen toimintahäiriöt

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on nimensä mukaan hyvänlaatuista, eikä siihen liity mitään vakavaa sairautta. Tähän on myös olemassa hyvä hoitoprotokolla. Kaarikäytäviä on yhteensä kolme kappaletta per korva, ja sakkautuminen voi tapahtua missä tahansa näistä kolmesta käytävästä. Osteopaatti tutkii kliinisin testein, mistä kaarikäytävästä oire tulee, ja näin hoito on täsmällistä ja tehokasta. Erotusdiagnostisesti tärkeää on erotella vakavat huimausoireet, ennen hoitoa. 

Tekijät jotka voivat kieliä pahanlaatuisesta huimauksesta:

 • Kaatava huimaus (silmät kiinni testattava ei pysy pystyssä)
 • Jos huimaukseen liittyy tajunnan häiriöitä
 • Jos huimaukseen liittyy neurologisia oireita (tuntopuutoksia, voimattomuutta, halvausta)
 • Puheen tuoton vaikeuksia
 • Voimakas äkillinen päänsärky

Jos koet joitain edellä mainituista oireista huimauksen lisäksi, on syytä hakeutua sairaalaan lisätutkimuksiin.

Hoitona tasapainoelin peräiselle huimaukselle käytetään asentohoitoja, jolla pyritään saamaan sakka takaisin liikkeelle kaarikäytävässä. Hoito riippuu siitä, missä asennossa huimaus alkaa ja liittyykö siihen muita hyvänlaatuisia asentohuimauksen tekijöitä.

Jos kärsit pitkittyneestä huimauksesta, siihen voi löytyä apu osteopaatilta, jopa ensimmäisellä hoitokerralla.

Posted on March 21, 2017 .

purennan ja niskan ongelmat yhteydessä päänsärkyyn

Niskakipu ja päänsärky lienevät tyypillisimpiä vaivoja, mitä osteopaatin vastaanotolla tutkitaan ja hoidetaan. Eikä ihme, jokainen meistä kokee elämänsä aikana päänsärkyä. Naiset tilastollisesti enemmän, kuin miehet. Eikä niskakipukaan ole mikään harvinainen juttu. Naisista neljä kymmenestä ja miehistä 2–3 kymmenestä on viimeksi kuluneen vuoden aikana kokenut niskakipua. Niskan kipu on syynä noin joka 25. terveyskeskuskäyntiin.

pään alueen särky voi olla peräisin hyvin erilaisista lähteistä, lihaksista, verisuonista, aivokalvoista, aivohermoista, luukalvoista, silmistä, poskionteloista, korvista tai hampaistosta joko hampaiden tai purennan vikana. 

Niskan alueen säryn ylivoimaisesti yleisin syy on lihasperäiset proplematiikat, jotka ovat peräisin niin fyysisistä kuin henkisistäkin kuormituksista. Huonot työasennot, huono ryhti tai henkisesti kuormittavat elämänvaiheet heijastelevat niskan ja leukojen kipuina. Muita tyypillisiä niskakivun aiheuttajia ovat kaularangan facettinivelten toimintahäiriöt, purentaelimistön toimintahäiriöt, niskan nivelrakenteiden kulumamuutokset ja hermoperäiset ärsytykset.

Osteopaatti tutkii päänsäryn alkuperää, tekemällä erotusdiagnostisia testejä. Monen päänsäryn taustalla on niskan ja purentaelimistön lihas- ja nivelongelmat, jotka heijastelevat kiputuntemuksia ympäri päätä ja kasvoja. Stressi on yksi yleinen tekijä, joka aiheuttaa purentalihaksissa ongelmia pruksaamisen (hampaiden narskuttamaninen) kautta. Tiukkuudet ja jäykkyydet purentalihaksissa taas aiheuttavat niskan lihaksiston kiristyksiä faskiaalisten (sidekudosjärjestelmä) reittien kautta. Aluksi osteopaatin tulee kuitenkin erotella lihas- ja nivelperäisistä päänsäryistä esimerkiksi migreenin ja verenpaineen aiheuttamat päänsäryt tai muut aiheuttajat, jotka vaativat muun ammattilaisen hoitoa. Migreeni on hieman kaksihaarainen juttu, koska usein lihasjännitteet edesauttavat migreenin laukeamista, vaikkakaan eivät ole suoranaisia aiheuttajia.

Miksi lihakset voivat aiheuttaa päänsärkyä? Tyypillinen löydös ovat triggerpisteet lihaksissa. Triggerpiste on luustolihaksen hypertonisen punoksen tai lihasfaskian sisäien voimakkaasti ärtynyt alue. Triggerpistettä palpoitaessa (sormin tutkittaessa) se on kivulias, ja voi aiheuttaa triggerpisteille tyypillistä säteilykipua ja lihasjännitystä.

Niin sanottu aktiivinen triggerpiste aiheuttaa kipuheijasteita, spontaanisti, tai kun aktivoit kyseistä lihasta, missä triggerpiste on.Latentti triggerpiste puolestaan aiheuttaa säteilevää kiputuntemusta vain, kun pistettä ärsytetään esimerkiksi painamalla. Triggerpisteitä voidaan hoitaa tehokkaasti iskeemisellä kompressiolla (painaminen niin kauan kunnes piste rauhottuu), hieromalla tai dry needling tekniikalla, eli trigger pisteen neulotus akupunktioneulalla. Lääkärit suosivat puudutusaine injektioita näihin pisteisiin, mutta tutkimuksien mukaan pelkällä neulalla pistäminen ilman puudutetta, saadaan sama vaikutus. 

Tyypillisiä triggerpisteitä jotka aiheuttavat pään, hampaiden ja korvien särkyä:

Toinen tyypillinen päänsäryn aiheuttaja, jota osteopaatit hoitavat, on yläniskan fascettinivelten toimintahäiriöt, eli niin kutsutut nivel-lukot. Facettinivel on kahden nikamaparin välinen niveltymä, joka tukee ja ohjaa niskan liikkeitä. yhtä nivelparia kohden on aina kaksi facettiniveltä. kaularangassa facettiniveliä on yhteensä 16 eli 8 paria. Jokainen niveltymä muodostaa oman segmentin. Segmentit nimetään numeroittain 0-1, 1-2, 2-3, 3-4 jne. Jokaisella segmentillä on oma tyypillinen kipuheijastealue, niin kuin triggerpisteilläkin. Varsinkin ylempien segmenttien heijastusalueen paikantuvat takaraivon, ohimon ja hartian seudulle.

Facettinivelten lukkoja/toimintahäiriöitä osteopaatti hoitaa enimmäkseen manipulaatiotekniikoilla. Manipulaatio on lyhyt tarkkarajainen impulssi nivelelle, joka aiheuttaa facettinivelpintojen erkaantumisen hetkellisesti, joka vapauttaa liikerajoituksen, ja siitä johtuneen nivelpaineen tasaantumisen. Tämä voidaan kuulla pienenä "napsahduksena" nivelessä. Lääkärit voivat myös injektoida puuduteainetta oireilevaan facettiniveleen. Osteopaatin tulee aluksi kuitenkin erotella oire esimerkiksi artroosista, hermopinteestä, spinaalistenoosista tai muusta sairaudesta, joka vaatii muun ammattilaisen hoitoa.

Tässä oli esitelty muutama tyypillinen päänsäryn aiheuttaja. Hyvin tyypillistä onkin, että päänsärkypotilaalla on sekä niskan seudulla, että purentaelinten seudulla ongelmia yhtäaikaisesti. Jos kärsit jatkuvista päänsäryistä ja niskakivuista, ota yhteyttä lähimpään osteopaattiisi.

Posted on March 14, 2017 .

Akupunktio & dry needling

Tällä viikolla opintojen aiheena on lääketieteellinen akupunktio ja dry needling (triggerpisteneulotus). Tämä on hyvä lisä kivunhoidossa, erilaisissa tuki- ja liikuntaelin vaivoissa.

Posted on October 27, 2016 .

Hinnasto muuttuu vuodenvaihteessa!

Hinnastoni päivittyy vuodenvaihteessa. Neljä vuotta ollaan menty samalla hinnastolla, eli alusta lähtien. Neljä vuotta on myös opiskeltu alaa aktiivisesti lisää. Tällä hetkellä osteopaatin opinnot alkavat olemaan siinä vaiheessa, että jättäydyn hierojan hommista ja siirryn osteopaatin tehtäviin orientoituvana osteopaattina. Tämä tulee näkymään hinnastossa pienenä korotuksena. Hinnasto kuitenkin pyritään pitämään Turun seudun osteopatiapalvelujen hintatasoon nähden edullisena.

 2017 hinnasto:

Ensimmäinen käynti (n.60min) 60€

Jatkokäynti (n.45min) 50€

Opiskelijat & eläkeläiset -10%

Posted on October 3, 2016 .

"Sydämen asialla"

Viiminen kouluviikko ennen kesälomaa. Viikkoon mahtui ultraäänikuvantamis kurssia, sydämen anatomiaa ja auskultaatiota, eli sydänäänien kuuntelua, kaularangan röntgeniä ja vaikka mitä. Tästä on hyvä jäädä kesälomalle sulattelemaan opittuja asioita :)

Posted on June 1, 2016 .

Alaraajojen neurologiaa

Kliininen neurologia on tärkeässä roolissa selkäkipuja ja mahdollisia säteilyoireita tutkiessa. Ortopedisen osteopatian koulutuksessa opiskeluihimme kuuluu kattavasti neurologiaa.Tutkimme muunmuassa refleksejä, segmentaalisia- ja perifeerisiä ihotuntoalueita, voimantuottokapasiteetteja, motoriikkaa ja kaikkia eri tuntoaisteja. Näillä tutkimuksilla pystymme hyvin tarkasti arvioimaan oireen laatua ja sijaintia. Pystymme määrittelemään, onko kyseessä neurologinen ongelma, onko oire lähtöisin selkäytimestä, hermojuuresta vai raajojen yksittäisistä hermoista. 

Tämä on tie tarkkaan ja turvalliseen hoitoon. 

Posted on March 27, 2016 .

Jalkojen vaikutus selän toiminnassa.

Onko mieleesi juolahtanut koskaan, että selkäkipu voi johtua jaloistasi? Jos koet toistuvia selkäkipuja, niin tule tutkituttamaan selkäsi ja alaraajojesi tilannetta. Teen arvion alaselkäsi ja ajaraajojesi kontrollista sekä kinetiikasta.

http://selkakanava.fi/jalkojen-toiminta-vaikuttaa-selan-terveyteen

Posted on March 27, 2016 .

Ultaäänikuvantamis kurssi

27.-28.2 meni ultaäänikuvantamisen kurssilla(1/3). 

Hienoa hommaa kun pikkuhiljaa alkaa oppimaan.

Koulutuksesta tarttui mukaan myös itselleni näppärän kokoinen pieni ultralaite.

Kun koulutus etenee ja taidot kehittyy, tarjoan jatkossa entistä tarkempaa tutkimista ultraääniavustuksella

.

Posted on March 27, 2016 .

"pintaa syvemmälle" polven anatomiassa.

Tänään oli taas kerran mielenkiintoinen koulupäivä. Lähipäivät ovat menneet tiiviisti polvinivelen tutkimisessa. Tänään mentiin niinsanotusti "pintaa syvemmälle" ja tutkittiin polven rakenteita sian polvilla. Sian polvet ovat hämmästyttävän samankaltaiset kuin ihmisen.

 

Posted on November 25, 2014 .

Osteopatian opinnot etenevät!

Osteopatian opinnot etenevät!

3kk ollaan opiskeltu nilkan ja jalkaterän rakennetta, toimintaa, biomekaniikkaa, vammoja, sairauksia ja tietenkin nilkan toimintahäirön korjaamisia sekä hoitoja.
Tiesitkö että jalkaterä on ihmisen monimutkaisin luullinen rakenne? Se muodostuu 28 eri luusta ja joihin kiinnittyy kymmeniä lihaksia sekä nivelsiteitä. Tämä monimutkainen sillisalaatti pitää meitä pystyssä sekä antaa meidän liikkua todella monipuolisesti! Hommasin tälläsen mallinilkankin josta on hyvä hahmottaa nilkan toimintaa. Pidä jaloistasi hyvää huolta! Tästä on hyvä jatkaa.


Posted on November 25, 2014 .

Joulu on taas, joulu on taas...!

Joulukuu lähestyy.... olet valmis tai et! 
Kaikista ennen jouluaattoa ostetuista LAHJAKORTTIEN HINNOISTA 10 EUROA POIS! Muista läheistäsi lahjalla, joka lämmittää mieltä (ja kehoa) pitkään. 

Joulukuussa työskentelen normaalisti ma-pe viikoilla 49 ja 50.
Viikolla 51 voi varata aikoja ma 15. - la 20.12.
Viikolla 52 voi varata aikoja 22.12 ja 27.12.
Viikolle 1 voi varata aikoja 2.1 ja 3.1.

Hyvää joulunodotusta!
-Eetu 0408316588

 

Posted on November 16, 2014 .

Ajanvaraus lomakkeessa on ollut ongelmia.

Ajanvaraus lomakkeessa on ilmennyt ongelmia. Viestit eivät ole tulleet perille, tai ne ovat siirtyneen roskapostiin. Ongelma on nyt korjattu. Pahoittelut niille,  joiden posteihin en ole vastannut! Jos jatkossa vastausta ei kuulu, niin otathan yhteyttä soittamalla tai tekstiviestillä.

Ystävällisin terveisin,

Eetu Koivisto

Posted on October 5, 2014 .