Faskiamanipulaatio Turku

 

Faskiamanipulaatio

 

Faskiamanipulaation tavoitteena on hoitaa syvän faskian (lihaskalvon) toimintahäiriöitä kitkahieronnalla tarkkojen faskiapisteiden kautta. Hoidettavat myofaskiaaliset pisteet valitaan huolellisen liike- ja palpaatioanalyysin sekä haastattelun perusteella. Syvä faskiakerros on rakenteeltaan kolmikerroksinen ja näiden tulisi liukua toisiinsa nähden vapaasti hyaluronihapon avulla, joka on yksi merkittävistä soluväliaineista. Kerrokset voivat liimautua toisiinsa lihasten ja lihaskalvojen ylikäytön, staattisen rasituksen, tulehduksen, tai vanhan vamman vuoksi. Nämä tekijät muun muassa vähentävät hyaluronihapon eritystä, sekä kalvojen välistä viskoelastisuutta . Faskian toimintakyvyn aleneminen ja sitä kautta pisteiden häiriintyminen johtaa nivel-liikkuvuuden heikkoon koordinaatioon ja jäykkyyteen. Tämä toimintahäiriö aktivoi kipuhermopäätteet ympäröivästä faskiasta sekä liikutettavasta nivelestä, joka johtaa kipuun. Kivun paikantuminen voi olla hämäävä, sillä faskiaalinen kipu heijastuu usein niveleen, joka helposti ja valitettavan usein mielletään nivelperäiseksi kivuksi.

Faskiapisteet ovat siis ”motorisia keskuksia”, joissa yhdistyvät niveltä liikuttavien lihasten lihaskalvot voimavektoreiden suuntaisesti. Nämä säätelevät ja synkronoivat niveliä liikuttavia lihasryhmiä toisiinsa, jonka ansiosta nivelten liikkeet ovat hallittuja ja harmoonisia.

Viimevuosina faskiaa on tutkittu erittäin paljon, jonka kautta ymmärrys tästä kudoksesta on kasvanut merkittävästi. Faskiamanipulaation tehoa on myös tutkittu lukuisissa lääketieteellisissä tutkimuksissa ja se onkin kiilannut käytännössä fysioterapian ja manuaaliterpian kärkeen monissa maissa, kuten USA:ssa, Australiassa, Uudessa Seelannissa ja monissa Euroopan maissa. Akupunktio- tai  triggerpisteet on havaittu olevan pitkälti samoja pisteitä kuin faskiamanipulaation hoitopisteet. Faskian tutkimus tukee siis hyvin triggerpiste- ja akupunktioterapiaa.

 

Mitä on faskia?

 

Faskia on runsaasti hermotettua, aistivaa sidekudosta. Se osallistuu voiman siirtoon, koordinaatioon sekä proprioseptiikkaan. Se on myös osana lämmön säätelyjärjestelmäämme, immuunipuolustustamme sekä hermoston ja verisuoniston toimintaa. Kaikki kehomme rekenteet ovat kiinni toisissaan faskian avulla, eli se pitää kehoamme kasassa. Se yhdistää lihakset jatkumoiksi, se ympäröi hermoja, verisuonia, imunestekanavia ja sisäelimiä. Näin faskia kerää ja yhdistää muista rakenteista tulevaa hermostollista informaatiota, jota aivot prosessoivat. Faskialla on siis mekaaninen rooli, jossa se antaa kehollemme muodon ja tuen sekä hermostollinen rooli, jossa se säätelee lihastoimintaamme ja välittää aivoillemme tietoa kehomme eri kudoksista. Viimeaikoina faskialla on myös huomattu olevan merkittävä rooli immuunijärjestelmässämme. 

 
91A4F265-EA39-46EA-A093-C76FBDB1A28C.png

 

Miten hoidolla voidaan vaikuttaa faskiaan?

 

Faskiahoitojen tekniikoita ja vaikutusmekanismeja on useita. Hermoston reaktiot ovat tärkeimpiä hoidon kannalta. Faskiaan voidaan vaikuttaa hermopäätteiden kautta, joita sijaitsee nimenomaan faskiassa runsaasti muihin kudoksiin verrattuna. Kudosten nestepitoisuus ja elastisuus muuttuu myös hoidon vaikutuksesta, joka on tärkeä elementti onnistuneelle hoidolle. Hoidon seurauksena solujen välissä oleva soluväliaineen koostumus muuttuu. Soluväliaineen tärkein aine faskian liukukyvyn kannalta on hyaluronihappo. 

 Eri faskiapisteiden manipulaatiota kitkahieronnalla

Eri faskiapisteiden manipulaatiota kitkahieronnalla


Referenssit:

L, Stecco. 2004. Fascial manipulation for musculoskeletal pain. Piccin.

L, Stecco. C, Stecco. 2009. Fascial manipulation practical part. Piccin.

M, Philman. T, Luomala. 2016. Faskia - terapian ja liikkeen näkökulmasta. VK-kustannus Oy.