Manipulaatio

Manipulaatio on käsin suoritettava hoitomuoto, jonka tarkoituksena on poistaa nivelen liikerajoitus ja lievittää kipua.  Liikerajoittunut nivel viedään passiivisesti ääriasentoon ja siihen kohdistetaan nopea tarkkarajainen impulssi. Seurauksena nivel ylittää hetkellisesti rajoittuneen liikelaajuuden, ylittämättä kuitenkaan nivelen fysiologista normaalia liikelaajuutta. Yleensä nivelen liikelaajuus palautuu ja kipu lievenee välittömästi manipulaation jälkeen. Manipulaatiohoitoon usein liittyy naksahtava ääni, joka johtuu nivelen sisäisestä paineenvaihtelusta ja nivelnesteessä olevien kaasujen vapautumisesta nopean liikkeen aikana. Naksahdusta voidaan siis pitää samankaltaisena ilmiönä, kuin esimerkiksi samppanja-pullon korkin poksahdus. Poksahdusta tai ammattimaisemmin ilmaistuna kavitaatiota ei nykytietämyksen perusteella pidetä kliinisesti merkittävänä reaktiona hoidossa. Hoito voi siis olla tehokasta ilman taksahdusta. Manipulaatio on tutkitusti hyödyllistä ja turvallista epäspesifeissä selkäkivuissa. Manipulaation tulisi kuitenkin aina suorittaa siihen koulutuksen saanut ammattihenkilö.

Miten manipulaatio vaikuttaa?

Manipulaation vaikuttavista mekanismeista on esitetty useita teorioita. Perinteisinä ja melko vanhanaikaisina teorioina on pidetty synoviaali poimun vapautumista fasetti-nivelpintojen välistä, nivelkapselin kiinnikekudosten rikkoutumista ja fasettinivelten virheasentojen korjautumista. Näitä teorioita ei kuitenkaan pystytty todentamaan millään tutkimuksella. 

Nykypäivän tutkimusten valossa manipulaatioiden vaikuttavuus näyttäisikin olevan pitkälti hermoston hypoalgeettisissa (kipua lievittävissä) vaikutuksissa. Tähän hermoston kivun lievittymiseen liittyvät selkäydin- ja aivotasolla tapahtuvat neurofysiologiset mekanismit. Manipulaation jälkeen keskushermostossa on havaittu sekä endokannabioidien sekä  opioidi-hormonien erittymisen lisääntymistä. Voidaan sanoa, että manipulaatio aukaisee siis kehon oman lääkekaapin. 

Manipulaation nopealla impulsiivisella venytyksellä saadaan pehmytkudoksiin relaksoiva vaikutus mekanoreseptoreiden (pacinin keräset) kautta, joita sijaitsee runsaasti nivelkapseleissa ja syvässä faskiassa. Tämä voi selittää osittain sen, miksi selkäytimen takasarvella spinaalirefleksit vainenevat manipulaation jälkeen. Esimerkiksi hoffmannin-refleksin väheneminen laskee lihasten jännitystä. Laboratoriotutkimuksissa ollaan puolestaan todettu manipulaation aiheuttaneen sytokiinien määrän vähenemistä veren seerumissa.

 

Alapuolella näet videon alaselän tyypillisestä manipulaatiotekniikasta osteopaatin suorittamana. Tekniikka on kivuton, miellyttävä ja tehokas.

Referenssit: 

Coulter ID, Crawdord C. 2018. Manipulation and mobilization for treating chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29371112

Boal RW, Gilette RG. 2014. Central neuronal plasticity, low back pain and spinal manipulative therapy.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15195039

Assendelft WJ, Morton SC. 2013. Spinal manipulative therapy for low back pain.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14973958

Ernst E, Canter PH. 2006. A systematic review of systematic reviews of spinal manipulation.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16574972

Fernández-de-las-Penjas C, Cleland J, Dommerholt J. 2016. Manual therapy for musculoskeletal pain syndromes. An ecidence- and clinical-informed approach. Elsevier.