Ortopedinen osteopatia

 

 
 
Chiropractor-Frisco-TX1.jpg

Osteopaatin koulutus

Ortopedinen osteopaatti on tuki- ja liikuntaelin vaivojen ja manuaalisen lääketieteen asiantuntija. Ammattiosaaminen perustuu osteopaatilla laaja-alaiseen neljän vuoden korkeakoulutukseen (240 op). Ortopedisen osteopatian opiskelu edellyttää terveydenalan pohjakoulutusta, kuten fysioterapeutin tai hierojan tutkintoa.

 

Osteopaatin tärkein tehtävä on löytää oikea syy vaivoihin, ja tunnistaa mahdollisen jatkohoidon tarve. Osteopaatti käyttää työssään  lääketieteen kliinistä testiä sekä osteopaattisia tutkimismenetelmiä, joiden avulla päästään hyvin tarkkaan osteopaattiseen diagnoosiin.

 

Osteopaatin työn perusta on tarkka haastattelu ja kliininen tutkiminen. Lisäksi peruskoulutuksessa kuvantamistekniikoista perehdytään röntgenkuvien tulkitsemiseen. Erotusdiagnostiikan hallitakseen on osteopaatin osattava erittäin tarkasti neurologiassa ääreishermoston ja keskushermoston toiminta.

 

Hänellä on laaja radiologinen tuntemus etenkin traumojen, instabiliteettien ja patofysiologisten muuttujien osalta ja hän tunnistaa eri ikäkausiin liittyvät luuston muutokset. Osteopaatin on tunnettava perifeerinen verenkierto, koko vartalon anatomia ja toiminta, post-operatiiviset sekä patofysiologiset tilat. Lisäksi osteopaatti hallitsee traumatologiassa tyypilliset työ- ja urheiluperäiset vammat sekä eri-ikäisten ihmisten tuki- ja liikuntaelin vaivat.

Osteopaatin tavoitteena on vastata kysymyksiin ”mikä, miksi ja mitä sille voidaan tehdä?”

 

Ortopedisen osteopaatin tärkeimmät oppiaineet (Op.)

 • Manuaalinen terapia 52,5 op
 • Anatomia 16,5 op
 • Fysiologia 16,5 op
 • Neurologia 16,5 op
 • Radiologia 15,5 op
 • Kliininen tutkiminen 10 op

Muita osteopaatin oppiaineita

 • Traumatologia
 • Ortopedia
 • neurokirurgia
 • Urheilulääketiede
 • Käsikirurgia
 • Psykologia
 • Mirkobiologia
 • Sisätaudit
 • Kirurgia
 • Geriatria, infektiot
 • Farmakologia
 • Hengitys, verenkiero
 • Ravinto-oppi
 • Silmätaudit
 • Psykiatria
 • Gynekologia
 • Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
 

Osteopaatti hoitajana

Kansan suussa osteopaatti on ”niksauttelija”, mutta manipulaatiohoito on vain yksi osteopaatin työkaluista. Hoitoina käytetään terapeuttisen harjoittelun ohjaamista asiakkaalle, nivelten manipulaatioita ja mobilisaatioita sekä erilaisia pehmytkudosten (faskia, lihas, nivelside) hoitotekniikoita. Lisäksi jokainen hoitokerta dokumentoidaan ja tarvittaessa tehdään palaute jatkotutkimuksiin erikoislääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle.

Sports.gif

12825670_10153967290414496_1375974649_n.jpg

Hoitofilosofia

Ihminen on toiminnallinen, monimutkainen kokonaisuus ja vastaanotollani tämä otetaan huomioon!

Kehon eri järjestelmät ovat sidoksissa toisiinsa. Verenkierto pumppaa verta kaikkiin kudoksiin ja elimiin. Hermojärjestelmä, säätelee ja ohjaa kaikkia kehon toimintoja. Kolmas järjestelmä muodostuu kudoksista jotka muodostavat sidekalvon eli faskian. 

Faskia on yhtenäinen aistiva kalvojärjestelmä, jota voi verrata vaikkapa sukelluspukuun. Faskia yhdistää kehon osat eri puolilta toisiinsa, antaen kehollemme tuen ja muodon. Se ympäröi jokaista lihasta, luuta, elintä, hermoa ja verisuonta. Tämä kalvojärjestelmä on myös voimansiirron, motoriikan ja liikkumisen kannalta erittäin tärkeä.

Kaikki nämä järjestelmät ovat riippuvaisia toisistaan. Häiriö yhdessä järjestelmässä voi aiheuttaa oireita toisessa. 

Usein kivun aiheuttaja löytyykin jostain muualta missä itse kipu tuntuu. On tärkeää tunnistaa tämä koko ongelmaketju, jotta itse ongelman aiheuttaja saadaan kuriin ja hoitotulokset pysyvämmiksi.

Edellä mainittujen kudosten tai hermoston toimintahäiriö ilmenee kehossamme esimerkiksi lihasten ja nivelten kireytenä, huonona motoriikkana ja erilaisina kivun, puutuneisuuden ja säteilyn tuntemuksina. 
Kireät sekä jäykät lihakset ja nivelet ovat usein myös heikkoja ja altistavat kehosi erilaisille mekaanisille häiriöille ja vammoille. Ennen hoitoa osteopaatti kuitenkin haastattelee ja tekee tarkan kartoituksen terveydentilasta sekä selvittää kliinisellä tutkimuksella oireiden aiheuttajan.

Diagnoosi on hoidon tärkein vaihe. Joskus tuki- ja liikuntaelinvaivojen taustalla saattaa piiletä jokin vakavampi tila. Osteopaatin tulee tiedostaa ja huomata nämä vakavat merkit ja ohjata potilas eteenpäin jatkotutkimuksiin.

Lisäkoulutuksia:

 • Pitkittynyt alaselkäkipu ja CFT-menetelmä (Jerry Ketola, osteopaatti, TtM)
 • Alaselän mekaaninen diagnostiikka ja terapia, McKenzie method (Tuija Siitonen, tft, cert. MDT)
 • Kaularanka- ja huimausoireiden erotusdiagnostiikka (Timo Rantala, Ortopedinen osteopaatti)
 • Lääketieteellinen akupunktio/dry needling (Heimo Alasalmi, akupunktiokouluttaja, fysioterapeutti)
 • Ultraäänikuvantaminen (Timo Rantala, ortopedinen osteopaatti)
 • Selän liikekontrollihäiriöt (Hannu Luomajoki, OMT-fysioterapeutti)
 • Neurodynamiikka (Hannu Luomajoki, OMT-fysioterapeutti)
 • Kivun fysiologia (Hannu Luomajoki, OMT-fysioterapeutti)