Hyvänlaatuinen asentohuimaus ja sen hoito

Hyvänlaatuinen asentohuimaus johtuu tyypillisimmin sisäkorvan tasapainoelimen ohimenevästä häiriöstä. Häiriötilan aiheuttaa otoliittikiteiden kasaantuminen tasapainoelimen kaariäytävissä, joka estää endolymfakierron kyseisessä käytävässä. Tieto kehon tasapainosta ei näin välity tasapainoa aistiville reseptoreille ja tämä koetaan kiertohuimauksena. Tätä kutsutaan myös sakan kertymiseksi korvaan.

Asentohuimaus on yleensä voimakkaimmillaan aamuisin. Se pahenee asennon vaihtamisella, kuten istumaan nousussa tai kun käännät kylkeä sängyssä. Myös liikkeelle lähtö voi olla epävarmaa ja liikunta hankalaa. Huimauskohtaus kestää yleensä puolesta minuutista minuuttiin. Huimauskohtaukset häviävät 90 %:lla kolmen kuukauden kuluessa, mutta ne voivat uusiutua.

Huimaus tuntuu kiertävältä ja voi olla todella voimakasta, joka saattaa säikäyttää ensimmäistä kertaa oireesta kärsivän. Muita tähän liittyviä oireita ovat pahoinvointi, näkö- tai kuulohäiriöt. Silmissä saattaa esiintyä silmävärettä ja kuulossa tinnitusta.

Muita hyvänlaatuista huimausta aiheuttavia tekijöitä:

  • kaularangan niveltoimintahäiriöt
  • Yläniskan lihastoimintahäiriöt
  • Leukanivelen toimintahäiriöt

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on nimensä mukaan hyvänlaatuista, eikä siihen liity mitään vakavaa sairautta. Tähän on myös olemassa hyvä hoitoprotokolla. Kaarikäytäviä on yhteensä kolme kappaletta per korva, ja sakkautuminen voi tapahtua missä tahansa näistä kolmesta käytävästä. Osteopaatti tutkii kliinisin testein, mistä kaarikäytävästä oire tulee, ja näin hoito on täsmällistä ja tehokasta. Erotusdiagnostisesti tärkeää on erotella vakavat huimausoireet, ennen hoitoa. 

Tekijät jotka voivat kieliä pahanlaatuisesta huimauksesta:

  • Kaatava huimaus (silmät kiinni testattava ei pysy pystyssä)
  • Jos huimaukseen liittyy tajunnan häiriöitä
  • Jos huimaukseen liittyy neurologisia oireita (tuntopuutoksia, voimattomuutta, halvausta)
  • Puheen tuoton vaikeuksia
  • Voimakas äkillinen päänsärky

Jos koet joitain edellä mainituista oireista huimauksen lisäksi, on syytä hakeutua sairaalaan lisätutkimuksiin.

Hoitona tasapainoelin peräiselle huimaukselle käytetään asentohoitoja, jolla pyritään saamaan sakka takaisin liikkeelle kaarikäytävässä. Hoito riippuu siitä, missä asennossa huimaus alkaa ja liittyykö siihen muita hyvänlaatuisia asentohuimauksen tekijöitä.

Jos kärsit pitkittyneestä huimauksesta, siihen voi löytyä apu osteopaatilta, jopa ensimmäisellä hoitokerralla.

Posted on March 21, 2017 .