Mikä on MDT-terapia? Lue tämä, jos alaselkäsi vaivaa!

Kerron tässä postauksessa, että mitä on MDT-terapia ja miksi Sinun ehdottomasti tulisi kokeilla kyseistä menetelmää, jos kärsit akuutista (alle 6vk) tai kroonisesta (yli 6vk) alaselkäkivusta tai iskiasoireista.

Lue tämä jos sinulla on jotain näistä oireista tai vaivoista:

 • Alaselän kipu keskellä selkää
 • Poikkiselän kipu
 • Toispuoleinen selkäkipu
 • Kipu joka heijastelee pakaroihin
 • Kipu joka säteilee jalkaapitkin reiteen, pohkeeseen tai jalkapohjaan asti
 • Discus prolapsi/protruusio (välilevytyrä)
 • Iskias
 • Selän jatkuva jäykkyys
 • Taivutuskipu
 • Alaselkäsi kipeytyy istuessa
 • Alaselkäsi kipeytyy liikunnassa

Menetelmä

McKenzie menetelmä (Mekaaninen Diagnosointi ja Terapia =MDT) on näyttöön perustuva ranka- ja raajaongelmista kärsivien potilaiden tutkimus- ja hoitomenetelmä. Menetelmä on todettu luotettavaksi tutkimistavaksi, jonka avulla potilaiden oireet voidaan luokitella eri mekaanisiin alaluokkiin. 

Mekaaninen diagnostisointi ja hoito alkaa potilaan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella, missä pääpaino on oireiden analysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoisiin asentoihin. Potilaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma hänen kipunsa ja liikkeiden käyttäytymisen perusteella. MDT tutkimisen avulla terapeutin on mahdollista valita rankakipu-potilaille, tarkasti ja tehokkaasti juuri ne hoitotavat, joita hän tarvitsee. Tutkimisen avulla löytyvät myös ei-mekaanisesta syystä johtuvat kivut, sekä mahdolliset kontraindikaatiot, jotka vaativat potilaan välitöntä lähettämistä eteenpäin tarkempiin tutkimuksiin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että suurimmalle osalle potilaista, joilla on mekaaninen rankaperäinen oire, on selkeää apua tietyistä spesifeistä harjoituksista ja heillä on vähemmän oireita kun harjoitukset on räätälöity heille yksilöllisesti.  

Rangan oikeiden kuormitusasentojen ja yksilöllisesti kohdennettujen harjoitusten ainutlaatuinen yhdistelmä koulutetun MDT terapeutin ohjauksessa, mahdollistaa sen, että potilaat kykenevät hoitamaan oman selkävaivansa itse. Tässä prosessissa potilaan luottamus omiin mahdollisuuksiinsa vahvistuu, hoitotyytyväisyys lisääntyy ja samalla myös kustannus-tehokkuus kasvaa.

Tutkiminen

Aluksi terapeutti haastattelee potilasta ja kerää yksityiskohtaista tietoa oireiden laadusta ja käyttäytymisestä. Sinua pyydetään tekemään tiettyjä liikkeitä ja lepäämään tietyissä asennoissa. Potilasta tutkittaessa suurin ero muihin tutkimusmenetelmiin verrattuna on toistettujen liikkeitten käyttö yhden testiliikkeen sijasta. Oireiden käyttäytyminen ja liikelaajuuden muuttuminen toistoliiketestauksessa antaa terapeutille tietoa, jonka perusteella hän voi luokitella ongelmasi.

Luokittelu

Jokainen alaryhmä kuvaillaan sille tyypillisen oireiden käyttäytymisen mukaisesti. Tämä selviää määrättyjen mekaanisten testien avulla, joita voivat olla tietyt toistetut liikkeet tai pitkäkestoiset asennot. MDT menetelmän avulla potilaat voidaan kattavasti luokitella kolmeen alaryhmään. Pieni joukko potilaita, joita ei voida sijoittaa em. ryhmiin, kuuluu ryhmään MUU. Tähän ryhmään kuluu vakavasta patologiasta johtuvat vaivat, ei-mekaanisesta syystä johtuvat ongelmat, krooniset kiputilat jne.

Hoito

Tutkimuksessa saatujen tietojen pohjalta terapeutti ohjaa potilaalle tiettyjä harjoituksia, oikeita rangan kuormitusasentoja sekä neuvoo mitä asentoja tulisi tilapäisesti välttää. Jos ongelma on mekaanisesti vaikeampiasteinen, voi terapeutti käyttää apuna manuaalisia tekniikoita ongelman korjaamiseksi, niin että pystyt jälleen jatkamaan itsehoito-ohjelmaasi. Tavoitteena on antaa mahdollisimman tehokasta terapiaa mahdollisimman vähillä vastaanotto-käynneillä. Hoito-ohjelma, jota voi itse toteuttaa viisi-kuusi kertaa päivässä lyhyellä aikavälillä on suurella todennäköisyydellä tehokkaampaa kuin hoito, jonka terapeutti toteuttaa yksi – kaksi kertaa viikossa. Hoidon painopiste on potilaan omassa aktiivisessa hoitoon osallistumisessa. Näin voidaan vähentää vastaanottokäyntien määrää, säästää aikaa ja rahaa. Useimmat potilaat voivat onnistuneesti hoitaa itse vaivansa kunhan ovat saaneet tarvittavaa tietoa ja ”työkaluja” itsensä hoitamiseksi.

 MDT-terapia käytännössä. Extensioharjoite terapeutin lisäotteilla.

MDT-terapia käytännössä. Extensioharjoite terapeutin lisäotteilla.

Posted on September 3, 2017 .

Hyvänlaatuinen asentohuimaus ja sen hoito

Hyvänlaatuinen asentohuimaus johtuu tyypillisimmin sisäkorvan tasapainoelimen ohimenevästä häiriöstä. Häiriötilan aiheuttaa otoliittikiteiden kasaantuminen tasapainoelimen kaariäytävissä, joka estää endolymfakierron kyseisessä käytävässä. Tieto kehon tasapainosta ei näin välity tasapainoa aistiville reseptoreille ja tämä koetaan kiertohuimauksena. Tätä kutsutaan myös sakan kertymiseksi korvaan.

Asentohuimaus on yleensä voimakkaimmillaan aamuisin. Se pahenee asennon vaihtamisella, kuten istumaan nousussa tai kun käännät kylkeä sängyssä. Myös liikkeelle lähtö voi olla epävarmaa ja liikunta hankalaa. Huimauskohtaus kestää yleensä puolesta minuutista minuuttiin. Huimauskohtaukset häviävät 90 %:lla kolmen kuukauden kuluessa, mutta ne voivat uusiutua.

Huimaus tuntuu kiertävältä ja voi olla todella voimakasta, joka saattaa säikäyttää ensimmäistä kertaa oireesta kärsivän. Muita tähän liittyviä oireita ovat pahoinvointi, näkö- tai kuulohäiriöt. Silmissä saattaa esiintyä silmävärettä ja kuulossa tinnitusta.

Muita hyvänlaatuista huimausta aiheuttavia tekijöitä:

 • kaularangan niveltoimintahäiriöt
 • Yläniskan lihastoimintahäiriöt
 • Leukanivelen toimintahäiriöt

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on nimensä mukaan hyvänlaatuista, eikä siihen liity mitään vakavaa sairautta. Tähän on myös olemassa hyvä hoitoprotokolla. Kaarikäytäviä on yhteensä kolme kappaletta per korva, ja sakkautuminen voi tapahtua missä tahansa näistä kolmesta käytävästä. Osteopaatti tutkii kliinisin testein, mistä kaarikäytävästä oire tulee, ja näin hoito on täsmällistä ja tehokasta. Erotusdiagnostisesti tärkeää on erotella vakavat huimausoireet, ennen hoitoa. 

Tekijät jotka voivat kieliä pahanlaatuisesta huimauksesta:

 • Kaatava huimaus (silmät kiinni testattava ei pysy pystyssä)
 • Jos huimaukseen liittyy tajunnan häiriöitä
 • Jos huimaukseen liittyy neurologisia oireita (tuntopuutoksia, voimattomuutta, halvausta)
 • Puheen tuoton vaikeuksia
 • Voimakas äkillinen päänsärky

Jos koet joitain edellä mainituista oireista huimauksen lisäksi, on syytä hakeutua sairaalaan lisätutkimuksiin.

Hoitona tasapainoelin peräiselle huimaukselle käytetään asentohoitoja, jolla pyritään saamaan sakka takaisin liikkeelle kaarikäytävässä. Hoito riippuu siitä, missä asennossa huimaus alkaa ja liittyykö siihen muita hyvänlaatuisia asentohuimauksen tekijöitä.

Jos kärsit pitkittyneestä huimauksesta, siihen voi löytyä apu osteopaatilta, jopa ensimmäisellä hoitokerralla.

Posted on March 21, 2017 .

purennan ja niskan ongelmat yhteydessä päänsärkyyn

Niskakipu ja päänsärky lienevät tyypillisimpiä vaivoja, mitä osteopaatin vastaanotolla tutkitaan ja hoidetaan. Eikä ihme, jokainen meistä kokee elämänsä aikana päänsärkyä. Naiset tilastollisesti enemmän, kuin miehet. Eikä niskakipukaan ole mikään harvinainen juttu. Naisista neljä kymmenestä ja miehistä 2–3 kymmenestä on viimeksi kuluneen vuoden aikana kokenut niskakipua. Niskan kipu on syynä noin joka 25. terveyskeskuskäyntiin.

pään alueen särky voi olla peräisin hyvin erilaisista lähteistä, lihaksista, verisuonista, aivokalvoista, aivohermoista, luukalvoista, silmistä, poskionteloista, korvista tai hampaistosta joko hampaiden tai purennan vikana. 

Niskan alueen säryn ylivoimaisesti yleisin syy on lihasperäiset proplematiikat, jotka ovat peräisin niin fyysisistä kuin henkisistäkin kuormituksista. Huonot työasennot, huono ryhti tai henkisesti kuormittavat elämänvaiheet heijastelevat niskan ja leukojen kipuina. Muita tyypillisiä niskakivun aiheuttajia ovat kaularangan facettinivelten toimintahäiriöt, purentaelimistön toimintahäiriöt, niskan nivelrakenteiden kulumamuutokset ja hermoperäiset ärsytykset.

Osteopaatti tutkii päänsäryn alkuperää, tekemällä erotusdiagnostisia testejä. Monen päänsäryn taustalla on niskan ja purentaelimistön lihas- ja nivelongelmat, jotka heijastelevat kiputuntemuksia ympäri päätä ja kasvoja. Stressi on yksi yleinen tekijä, joka aiheuttaa purentalihaksissa ongelmia pruksaamisen (hampaiden narskuttamaninen) kautta. Tiukkuudet ja jäykkyydet purentalihaksissa taas aiheuttavat niskan lihaksiston kiristyksiä faskiaalisten (sidekudosjärjestelmä) reittien kautta. Aluksi osteopaatin tulee kuitenkin erotella lihas- ja nivelperäisistä päänsäryistä esimerkiksi migreenin ja verenpaineen aiheuttamat päänsäryt tai muut aiheuttajat, jotka vaativat muun ammattilaisen hoitoa. Migreeni on hieman kaksihaarainen juttu, koska usein lihasjännitteet edesauttavat migreenin laukeamista, vaikkakaan eivät ole suoranaisia aiheuttajia.

Miksi lihakset voivat aiheuttaa päänsärkyä? Tyypillinen löydös ovat triggerpisteet lihaksissa. Triggerpiste on luustolihaksen hypertonisen punoksen tai lihasfaskian sisäien voimakkaasti ärtynyt alue. Triggerpistettä palpoitaessa (sormin tutkittaessa) se on kivulias, ja voi aiheuttaa triggerpisteille tyypillistä säteilykipua ja lihasjännitystä.

Niin sanottu aktiivinen triggerpiste aiheuttaa kipuheijasteita, spontaanisti, tai kun aktivoit kyseistä lihasta, missä triggerpiste on.Latentti triggerpiste puolestaan aiheuttaa säteilevää kiputuntemusta vain, kun pistettä ärsytetään esimerkiksi painamalla. Triggerpisteitä voidaan hoitaa tehokkaasti iskeemisellä kompressiolla (painaminen niin kauan kunnes piste rauhottuu), hieromalla tai dry needling tekniikalla, eli trigger pisteen neulotus akupunktioneulalla. Lääkärit suosivat puudutusaine injektioita näihin pisteisiin, mutta tutkimuksien mukaan pelkällä neulalla pistäminen ilman puudutetta, saadaan sama vaikutus. 

Tyypillisiä triggerpisteitä jotka aiheuttavat pään, hampaiden ja korvien särkyä:

Toinen tyypillinen päänsäryn aiheuttaja, jota osteopaatit hoitavat, on yläniskan fascettinivelten toimintahäiriöt, eli niin kutsutut nivel-lukot. Facettinivel on kahden nikamaparin välinen niveltymä, joka tukee ja ohjaa niskan liikkeitä. yhtä nivelparia kohden on aina kaksi facettiniveltä. kaularangassa facettiniveliä on yhteensä 16 eli 8 paria. Jokainen niveltymä muodostaa oman segmentin. Segmentit nimetään numeroittain 0-1, 1-2, 2-3, 3-4 jne. Jokaisella segmentillä on oma tyypillinen kipuheijastealue, niin kuin triggerpisteilläkin. Varsinkin ylempien segmenttien heijastusalueen paikantuvat takaraivon, ohimon ja hartian seudulle.

Facettinivelten lukkoja/toimintahäiriöitä osteopaatti hoitaa enimmäkseen manipulaatiotekniikoilla. Manipulaatio on lyhyt tarkkarajainen impulssi nivelelle, joka aiheuttaa facettinivelpintojen erkaantumisen hetkellisesti, joka vapauttaa liikerajoituksen, ja siitä johtuneen nivelpaineen tasaantumisen. Tämä voidaan kuulla pienenä "napsahduksena" nivelessä. Lääkärit voivat myös injektoida puuduteainetta oireilevaan facettiniveleen. Osteopaatin tulee aluksi kuitenkin erotella oire esimerkiksi artroosista, hermopinteestä, spinaalistenoosista tai muusta sairaudesta, joka vaatii muun ammattilaisen hoitoa.

Tässä oli esitelty muutama tyypillinen päänsäryn aiheuttaja. Hyvin tyypillistä onkin, että päänsärkypotilaalla on sekä niskan seudulla, että purentaelinten seudulla ongelmia yhtäaikaisesti. Jos kärsit jatkuvista päänsäryistä ja niskakivuista, ota yhteyttä lähimpään osteopaattiisi.

Posted on March 14, 2017 .

Akupunktio & dry needling

Tällä viikolla opintojen aiheena on lääketieteellinen akupunktio ja dry needling (triggerpisteneulotus). Tämä on hyvä lisä kivunhoidossa, erilaisissa tuki- ja liikuntaelin vaivoissa.

Posted on October 27, 2016 .

Hinnasto muuttuu vuodenvaihteessa!

Hinnastoni päivittyy vuodenvaihteessa. Neljä vuotta ollaan menty samalla hinnastolla, eli alusta lähtien. Neljä vuotta on myös opiskeltu alaa aktiivisesti lisää. Tällä hetkellä osteopaatin opinnot alkavat olemaan siinä vaiheessa, että jättäydyn hierojan hommista ja siirryn osteopaatin tehtäviin orientoituvana osteopaattina. Tämä tulee näkymään hinnastossa pienenä korotuksena. Hinnasto kuitenkin pyritään pitämään Turun seudun osteopatiapalvelujen hintatasoon nähden edullisena.

 2017 hinnasto:

Ensimmäinen käynti (n.60min) 60€

Jatkokäynti (n.45min) 50€

Opiskelijat & eläkeläiset -10%

Posted on October 3, 2016 .

"Sydämen asialla"

Viiminen kouluviikko ennen kesälomaa. Viikkoon mahtui ultraäänikuvantamis kurssia, sydämen anatomiaa ja auskultaatiota, eli sydänäänien kuuntelua, kaularangan röntgeniä ja vaikka mitä. Tästä on hyvä jäädä kesälomalle sulattelemaan opittuja asioita :)

Posted on June 1, 2016 .

Alaraajojen neurologiaa

Kliininen neurologia on tärkeässä roolissa selkäkipuja ja mahdollisia säteilyoireita tutkiessa. Ortopedisen osteopatian koulutuksessa opiskeluihimme kuuluu kattavasti neurologiaa.Tutkimme muunmuassa refleksejä, segmentaalisia- ja perifeerisiä ihotuntoalueita, voimantuottokapasiteetteja, motoriikkaa ja kaikkia eri tuntoaisteja. Näillä tutkimuksilla pystymme hyvin tarkasti arvioimaan oireen laatua ja sijaintia. Pystymme määrittelemään, onko kyseessä neurologinen ongelma, onko oire lähtöisin selkäytimestä, hermojuuresta vai raajojen yksittäisistä hermoista. 

Tämä on tie tarkkaan ja turvalliseen hoitoon. 

Posted on March 27, 2016 .

Jalkojen vaikutus selän toiminnassa.

Onko mieleesi juolahtanut koskaan, että selkäkipu voi johtua jaloistasi? Jos koet toistuvia selkäkipuja, niin tule tutkituttamaan selkäsi ja alaraajojesi tilannetta. Teen arvion alaselkäsi ja ajaraajojesi kontrollista sekä kinetiikasta.

http://selkakanava.fi/jalkojen-toiminta-vaikuttaa-selan-terveyteen

Posted on March 27, 2016 .

Ultaäänikuvantamis kurssi

27.-28.2 meni ultaäänikuvantamisen kurssilla(1/3). 

Hienoa hommaa kun pikkuhiljaa alkaa oppimaan.

Koulutuksesta tarttui mukaan myös itselleni näppärän kokoinen pieni ultralaite.

Kun koulutus etenee ja taidot kehittyy, tarjoan jatkossa entistä tarkempaa tutkimista ultraääniavustuksella

.

Posted on March 27, 2016 .

"pintaa syvemmälle" polven anatomiassa.

Tänään oli taas kerran mielenkiintoinen koulupäivä. Lähipäivät ovat menneet tiiviisti polvinivelen tutkimisessa. Tänään mentiin niinsanotusti "pintaa syvemmälle" ja tutkittiin polven rakenteita sian polvilla. Sian polvet ovat hämmästyttävän samankaltaiset kuin ihmisen.

 

Posted on November 25, 2014 .

Osteopatian opinnot etenevät!

Osteopatian opinnot etenevät!

3kk ollaan opiskeltu nilkan ja jalkaterän rakennetta, toimintaa, biomekaniikkaa, vammoja, sairauksia ja tietenkin nilkan toimintahäirön korjaamisia sekä hoitoja.
Tiesitkö että jalkaterä on ihmisen monimutkaisin luullinen rakenne? Se muodostuu 28 eri luusta ja joihin kiinnittyy kymmeniä lihaksia sekä nivelsiteitä. Tämä monimutkainen sillisalaatti pitää meitä pystyssä sekä antaa meidän liikkua todella monipuolisesti! Hommasin tälläsen mallinilkankin josta on hyvä hahmottaa nilkan toimintaa. Pidä jaloistasi hyvää huolta! Tästä on hyvä jatkaa.


Posted on November 25, 2014 .

Joulu on taas, joulu on taas...!

Joulukuu lähestyy.... olet valmis tai et! 
Kaikista ennen jouluaattoa ostetuista LAHJAKORTTIEN HINNOISTA 10 EUROA POIS! Muista läheistäsi lahjalla, joka lämmittää mieltä (ja kehoa) pitkään. 

Joulukuussa työskentelen normaalisti ma-pe viikoilla 49 ja 50.
Viikolla 51 voi varata aikoja ma 15. - la 20.12.
Viikolla 52 voi varata aikoja 22.12 ja 27.12.
Viikolle 1 voi varata aikoja 2.1 ja 3.1.

Hyvää joulunodotusta!
-Eetu 0408316588

 

Posted on November 16, 2014 .

Ajanvaraus lomakkeessa on ollut ongelmia.

Ajanvaraus lomakkeessa on ilmennyt ongelmia. Viestit eivät ole tulleet perille, tai ne ovat siirtyneen roskapostiin. Ongelma on nyt korjattu. Pahoittelut niille,  joiden posteihin en ole vastannut! Jos jatkossa vastausta ei kuulu, niin otathan yhteyttä soittamalla tai tekstiviestillä.

Ystävällisin terveisin,

Eetu Koivisto

Posted on October 5, 2014 .

LIHAS IRTI RAJOITTEISTA

FightSport teki lehtijutun Graston-tekniikasta.

Teksti ja kuvat: Jani Mesikämmen

Skeptinen testaaja lähetettiin hierojan pöydälle terästyökaluin kaulittavaksi. Graston-tekniikka pyrkii korjaamaan lihaskudoksen vaurioita rajun näköisin välinein. Mutta mitä niillä oikeasti tehdään?

Vapaaottelija Teemu Packalen on epäileväinen. Pienen suostuttelun jälkeen hän on kuitenkin lupautunut lähtemään FightSportin testiryhmän koekaniiniksi. Retkahduksen aiheuttama pitkällinen niskajumitus on juuri kaivatunlainen kohde, kun haluamme selvittää, miten toimii amerikkalaislähtöinen Graston-tekniikka.

Alkukartoituksen jälkeen hieroja Eetu Koivisto kaivaa työkalupakistaan kolme instrumenttia. Suurin niistä, kuperapintainen "skanneri", näyttää ylimitoitetulta voiveitseltä. Tämä vain on tehty kirurginteräksestä. Kivikova, mutta pyöreäreunainen väline alkaa liikkua nopealla tahdilla Packalenin niskan ja hartian alueella.

Rasva vie pahimman kitkan, mutta reaktio on hämmästyttävä, sillä koekaniinin iho lehahtaa hetkessä punaiseksi käsitellyltä alueellta.

-Pientä kihelmöintiä on , kipeiden kohtien "herneet" tuntuvat selvästi, Packalen kuvailee ensituntojaan.

-Rassattava alue turtuu nopeasti. Tämä tärisyttää kroppaa laajalti, hän jatkaa tovin kuluttua.

Ihon histamiinireaktio avaa alueen verisuonia ja parissa minuutissa Packalen näyttää siltä kuin hänet olisi ruoskittu BJJ-vyöllään. Laajemman punotuksen keskellä erottuu pienenpieniä verenpunaisia pisteitä. Koiviston mukaan ne kertovat lihaksen ja lihaskalvon välisistä kiinnikkeistä - jumituksen aiheuttajista.

Juuri ne halutaan esiin ja niistä halutaan hoidolla eroon.

TARKASTI KIINNI KIPUPISTEISIIN

Työkalujen tarkoitus on ensin löytää lihaksen ongelmakohdat ja sitten hoitaa niitä kuntoon hyvin spesifisti. Tekniikka kuuluu niin sanottuihin IASTM-hoitomuotoihin (instrument-assistant soft tissue mobilization), Suomessa asiaan perehtyneitä on vasta kourallinen. Tähtäimenä on ennen kaikkea kroonisten pehmytkudosongelmien korjaaminen.

-Päätarkoitus on saada kroonisia lihasjännityksiä rentoutumaan poistamalla lihaksen kiinnikkeitä ja arpikudosta, Koivisto summaa. 

Kiinnikkeitä muodostuu kireään ja ylirasittuneeseen lihakseen. Arpukudoksen tavoin ne estävät lihaksen normaalin toiminnan sitomalla sitä kiinni lihaskalvoon. Kiinnikkeiden seurauksena lihakseen voi syntyä kivuliaita trigger-pisteitä ja liikkuvuus heikkenee. Myös ympäröivien nivelsiteiden ja hemojen toiminta häiriintyy. 

Pehmyskudoskäsittelyllä pyritään vapauttamaan ei-toivotut kiinnikkeet ja pehmittämään arpikudosta elastikseksi. Lupauksen mukaan jo yksi hoitokerta avaa kipukohtien liikelaajuutta, yleensä 3-5 hoitoa tuo hyviä tuloksia. Koiviston mukaan hotomuodon teho on siinä, että sen avulla saadaan paikallisesti täsmällisempi vaikutus lyhyemmässä ajassa kuin esimerkiksi perinteisessä hieronnassa. 

Perushieronnassa käyminen on urheilijoille ja kuntoilijoille tuttua, Graston-tekniikan eduksi Koivisto keroo sen, että tavallisesta hieronnasta poiketen se ei rasita lihaksia voimakkaasti. Näin ollen se soveltuu vaikkapa ennen harjoitusta tehtäväksi. 

Testhenkilömme on käynyt säännöllisesti urheiluhierojalla, joten vertailu onnistuu. 

-Normaalihieronta sattuu kipeisiin lihaksiin enemmän, tästä ei tule samanlaista raskasta oloa, arvioi Packalen hoitopöydältä. 

KOKONAISUUS RATKAISEE

Varsinainen instrumenttikäsittely kestää tässä tapauksesa 10-15 minuuttia. Kun Koivisto on saanut kaulittua kiinnikkeet esiin käsittelyllä, on aika siirtyä huolellisen käsihieronnan pariin. Jokaisella lihaksella on tietyt tyypilliset trigger-pisteet, näitä kipeytyneitä lihaskyhmyjä hieroja painelee tarkasti peukalolla. 

Kolmantena vaiheena Koivisto siirtyy vielä hieronnasta niskan mobilisaatioon. Tukevalla otteella hän venyyttää niskaa eri suuntiin käännellen. 

Kokonaisuus on lopulta onnistuneen hoidon ydin. Aivsn kuten kamppailijalla kehässä, Graston-tekniikka on Koiviston mukaan tehokas väline, mutta yksittäinen temppu harvoin tuo haluttua tulosta.

-Kokonaisuus pitää hahmottaa ja hoitaa sen mukaisesti. Monet manuaaliterapeutit syyllistyvät siihen, että heillä on yksi oma juttu ja uskomus, joilla hoidetaan kokoajan, Koivisto linjaa.

Hoidon kääntyessä loppua kohti silminnäkijähavainto on jälleen erikoinen. Koekaniinin helottava selkä on vain muisto, punotus on kadonnut nopeasti lähes täysin. Alkujaan skeptinen taistelija on myös tyytyväinen noustessaan hoitopöydältä. Hän on voittanut ennakkoluulonsa ja saanut apuakin.

-Jälkeenpäin fiilis on aika samanlainen kuin tavallisessa hieronnassa, tämä ei ehkä tee oloa niin raskaaksi fyysisesti. Epäilys on ainakin poistunut, Packalen virnistää. 

Seuraavan päivän tarkastuskysely ei tuota yllätyksiä. Packalenin mukaan hoito teki hyvää ja harjoittelukin sujui myöhemmin samana päivänä. Toisaalta yksittäinen kokeilu ei vielä tuonut merkittäviä hyötyjä. 

Muistijälki on kuitenkin positiivinen. Turkulaistaistelijan mieli on avartunut siinä määrin, että hän aikoo palata samalle hoitopöydälle.

PLUSSAT: Ei satu tavallisen hieronnan tavoin; hoito kohdistuu täsmällisesti kipupisteisiin; ei rasita lihaksia  neutraali olo palautuu nopeasti.

MIINUKSET: ei sovi pahasta ihottumasta, ihosairauksista tai verisuonisairauksista kärsiville; intensiivinen instrumenttikäsittely tekee ihon araksi. 


Posted on September 7, 2014 .

8. Tärkeää asiaa jotka tulisi tietää selkäkivuista.

8. Tärkeää asiaa jotka tulisi tietää selkäkivuista.

1. 80-90% selkäkivuista kestää kahdesta päivästä kahteen viikkoon.

2. vain 5-10% selkäkivuista löydetään jokin tarkka lääketieteellinen syy, kuten hermojuuren pinne, murtuma tai kasvain. Loput 90-95% ovat epäspesifejä sekläkipuja, joille myös pystytään löytämään aiheuttaja sekä hoitamaan hyvin.

3.  Röntgen kuvauksissä usein löytyy rakenteellisia muutoksia rangasta, mutta ne ovat harvoin kivun aiheuttajia. Samanlaisia muutoksia löydetään yhtä paljon niidenkin ihmisten selästä, joilla se ei vaivaa. Harvoin kellään on täysin ehjiä hampaitakaan.

4. Mieliala, asenne ja ymmärrys selkäkipua kohtaan vaikuttavat merkittävästi paranemisprosessiin.

5. Vain noin 1% selkäkivuista on vaarallisia.

6. Kroonistunutta selkäkipua usein ylläpitää keskushermoston yliherkistynyt kivun käsittely.

7. Kivuista huolimatta ei tulisi välttää liikkumista.

8. Pelko ja huoli pitkittää selkäkipua.

 

Posted on July 26, 2014 .

Voit maksaa kortilla!

Jatkossa voit maksaa myös kortilla! Uuden ajan izettle korttimaksulaite hyväksyy yleisimmät maksukortit: Visa, Visa electron, Mastercard, Maestro, JCB ja American express. 

 

Posted on June 13, 2014 .

Uudesta IASTM-hoidosta Aamuset-lehdessä!

Aamuset teki lehtijutun hoidostani. Voit käydä lukemassa alkuperäisen kirjotuksen täältä: http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/elamatyyli/metalliset-instrumentit-lisaavat-hieronnan-tehoa

Urheiluhieroja Eetu Koivisto esittelee litteää metalliesinettä. Skanneriksi kutsutulla työkalulla voidaan paikantaa ja käsitellä pehmytkudosten ongelmakohtia. Hieronnan ammattitutkinnon ja urheiluhierojan erikoisammattitutkinnon suorittanut Koivisto kiinnostui instrumenteilla suoritetusta hieronnasta luettuaan aiheesta netissä.

– Asiaa tutkittuani minulle selvisi, että instrumenteilla suoritettua hierontaa eli IASTM-hoitoa käytetään Teemu Selänteen ja muiden urheilijoiden hoidossa. Ulkomailla instrumentteja on käytetty jo useita vuosia. Selvitin, kuka tekee tätä Suomessa ja voisi kertoa asiasta, Koivisto sanoo.

Koiviston mukaan ongelma-alueita voidaan työkalujen avulla hoitaa perinteistä hierontaa tehokkaammin ja nopeammin.

– Tämä on todella tehokas hoitomuoto. Kun klassisessa hieronnassa jonkin ongelma-alueen käsittely kestäisi tunnin, instrumenttien avulla samaan tulokseen päästään parissakymmenessä minuutissa. Tuloksekkaaseen hoitoon tarvitaan yleensä kolmesta viiteen hoitokertaa.

Koivisto kertoo hoitomuodon soveltuvan hyvin urheiluvammojen, kuten tenniskyynärpään, juoksijan polven ja nivelsidevammojen hoitoon. Menetelmästä hyötyvät myös esimerkiksi niskan alueen ongelmista kärsivät toimistotyöntekijät.

Turussa M&M Kuntotalolla ja liikuntapalveluyritys Vauhtisammakon tiloissa hierojana toimiva Koivisto kertoo käyttävänsä työkaluja päivittäin.

– Olen käyttänyt instrumentteja perinteisen hieronnan tukena sopivissa tilanteissa asiakkaan luvalla. Palaute on ollut positiivista. Hyviä tuloksia on saatu jo yhdellä hoitokerralla.

Vaikka instrumentit näyttävät hurjilta, ei lihasten käsittely niiden avulla ole Koiviston mukaan tavallista hierontaa kivuliaampaa.

– Normaali hieronta voi usein sattua enemmän. Kivuliaisuus riippuu siitä, kuinka kipeä ja kireä käsiteltävä kohta on. Hoidon ei ole tarkoitus aiheuttaa kohtuutonta kipua. Käsittely aiheuttaa ihon punoitusta, joka häviää nopeasti. Mustelmia syntyy vain harvoin.

Kaikille hoitomuoto ei sovi. Esimerkiksi ihosairaudet ja alentunut kipukynnys voivat Koiviston mukaan olla esteenä hoidolle.

Instrumenttien käyttö hieronnassa on suomalaisille vielä melko vierasta, mutta Koivisto ennustaa sen yleistyvän tulevaisuudessa.

– Uskon, että esimerkiksi hierojat, osteopaatit ja kiropraktikot kiinnostuvat tästä hoitomuodosta lähivuosien aikana.

Merja Kajala

Posted on March 12, 2014 .