Säteilevä niskakipu

 

Useimmiten niskaperäiset säteilykivut lapaluiden väliin tai hartiaan/olkapäähän tulevat ilman neurologisia löydöksiä, kuten ihotunnon alenemaa, jännerefleksin vaimentumista tai lihasvoiman heikkoutta. Tämä voi johtua hermojuuren pienestä ärsytyksestä tai muista kaularangan rakenteista, kuten välilevyn tai fasettinivelen ärsytyksestä. Etenkin fasettinivelten ärsytys saattaa heijastua hermoratoja pitkin lapojen väliin, hartiaan ja jopa olkavarteen asti. Tämä saattaa kokemattomalla kliinikolla sekoittua helposti hermojuuripuristus-oireeseen. Merkittävä ero näillä on kuitenkin se, että fasetti-säteily ei koskaan säteile sormiin asti tai aiheuta neurologisia puutoksia ihotunnoissa, lihasvoimissa tai reflekseissä.  Myös välilevyn ärsytys voi säteillä samalla kaavalla, kuin fasettinivel, sillä välilevyt ja fasettinivelet saavat hermotuksensa samoilta hermohaaroilta. Tutkimuksissa onkin saatu hyvä vaste sätelilykipujen hodossa injektoimalla puudutusainetta fasettinivelen nivelkapseliin ja välilevyyn.

 

Yksi tyypillinen säteilykivun aiheuttaja on lihaksiston ärtyneet triggerpisteet. Hartian ja lavan lihaksiston triggerit voivat säteillä jopa sormiin asti ja imitoivat hyvin hermopinne peräisiä säteilyjä. Tämä ei ole siis suoranaisesti niska peräinen ongelma, mutta liian usein tämä säteilykivun aiheuttaja aliarvioidaan. Potilas voi saada monia epäonnistuneita diagnooseja ja hoitoja, jotka turhaan pitkittävän oireita ja aiheuttavat turhaa huolta potilaassa. Triggerpiste peräisiä säteilykipuja saadaan tehokkaasti hoitaa erilaisilla manuaalisilla hoitotekniikoilla kuten hieronta ja faskiamanipulaatio. Trigger point dry needling -tekniikka on neuloitustekniikka, joka on myös tehokas hoitomuoto triggerpistekivuissa. Enemmän triggerpisteitä kerron osiossa dry needling & akupunktio.

 

Joskus niskaperäisen säteilykivun taustalla on todellinen hermojuuren puristus. Oireet riippuvat puristuksen voimakkuudesta ja tasosta, missä hermojuuressa pinne sijaitsee. Tyypillisin puristuksen aiheuttaja on välilevy, jonka massa on työntynyt hermojuurta vasten, aiheuttaen mekaanisen paineen ja tulehduksellisen ärsykkeen hermojuureen. Mekaanisen paineen ajatellaan aiheuttavan puutumis-, voimattomuus-, ja pistelyoireet kädessä, kun taas välilevyn happaman massan joutuessa kontaktiin hermojuuren kanssa, ajatellaan aiheuttavan särky- ja säteilyoireet. Välilevypullistuman aiheuttama hermojuuren puristus paranee onneksi useimmiten itsekseen. Hieronta tai muutkaan manuaaliset käsittelyt niskaan eivät ole akuutissa vaiheessa suositeltavia hoitomuotoja. Kivun hoitona voidaan käyttää akupunktiota, traktiohoitoa ja hermokudoksen rentouttavia asentohoitoja. Oireet yleensä pahenevat nousujohteisesti ensimmäisen kolmen viikon aikana, jonka jälkeen tilanne lähtee rauhoittumaan. Jos oireet kestävät kuitenkin yli 2kk tai huomaat kädessä selvää voiman tuoton alentumista tai tunnottomuutta, on syytä hakeutua lääkärin pakeille ja niskan kuvauksiin.