Niskakipu

Niskan kivut ovat melko yleisiä. Yli 30-vuotiaista suomalaista naisista neljä kymmenestä ja miehistä kaksi kymmenestä ovat viimeksi kuluneen vuoden aikana kokeneet niskakipua. Niskakivut ovat naisilla yleisempiä, kuin miehillä. Nuorien niskakipu näyttäisi olevan yleistynyt 1980-luvun jälkeen ja naisten suurempi taipumus niskakipuihin näkyy jo nuorilla. Joka toisella 16-18 -vuotiaista on ollut niskahartiakipuja viimeisen puolen vuoden aikana. Niskakipujen ennuste on yleensä hyvä, mutta osa kivuista kärsivistä päätyy hoitamaan kipujaan lääkityksellä.

Yleisimmät aiheuttajat niskakivulle ovat ylivoimaisesti fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät, jotka aiheuttavat niskan ja hartioiden lihasjännityksiä ja kipureseptoreiden aktivoitumista. Niskan vammat ja patologiset tilat ovatkin selvästi harvinaisempia kivun aiheuttajina.

 

Niskakivun kohdalla voidaan puhua myös spesifeistä ja epäspesifeistä niskakivuista, ihan kuten alaselkäkivussakin. Spesifit niskakivut kattavat kaikki kivun aiheuttajat, jotka pystytään lääketieteellisesti diagnosoimaan kuvantamalla tai verikokeilla. Näitä kivun aiheuttajia ovat esimerkiksi murtumat, kasvaimet, reumat ja muut tulehdukset. Spesifit niskakivut ovat harvinaisempia ja kattavat kaikista niskakivuista vain pienen osan. 

 

Epäspesifit niskakivut ovat yleisempiä niskakivun aiheuttajia ja tyypillisimmät aiheuttajat tälle ryhmälle ovat lihakset, fasettinivelet, nivelsiteet, välilevyn ulkokehä ja hermojuuret. Mekaanisessa niskakivussa jokin tietty niskan liike tai asento provosoi kivun. Usein niskassa on myös tällöin rajoittunut liike yhteen tai useampaan suuntaan. Hieronta, faskia- ja nivelkäsittelyt ovatkin tehokkaita hoitoja tässä niskakipu-ryhmässä. Mekaaniseen niskakipuun liittyy suurelta osin myös kaularangan, selän ja hartioiden ryhti, joten manuaaliseen terapiaan on hyvä yhdistää lihasharjoitteita. Psykososiaalisten tekijöiden ja stressin on havaittu vaikuttavan voimakkaasti hermoston toimintakykyyn. Hermoston toimintakyvyn alentuma ja ylivirittäytyminen voi ilmentyä usein niskan ja hartiaseudun lihasten jäykistymisenä hiljalleen tai jopa äkillisenä niskan kramppina (torticollis acuta). Tästä olen kirjoittanut enemmän osiossa Hermoston herkistyminen.