MDT-menetelmä (McKenzie-menetelmä)

McKenzie menetelmä (Mekaaninen Diagnosointi ja Terapia =MDT) on näyttöön perustuva ranka- ja raajaongelmista kärsivien potilaiden tutkimus- ja hoitomenetelmä. Menetelmä on todettu luotettavaksi tutkimistavaksi, jonka avulla potilaiden oireet voidaan luokitella eri mekaanisiin alaluokkiin. Sovellan MDT-menetelmää työssäni päivittäin.

Mihin menetelmä perustuu?

Vaihe 1. Aluksi MDT terapeutti haastattelee potilasta ja kerää yksityiskohtaista tietoa oireiden laadusta ja käyttäytymisestä. Sinua pyydetään tekemään tiettyjä liikkeitä ja lepäämään tietyissä asennoissa. Potilasta tutkittaessa suurin ero muihin tutkimusmenetelmiin verrattuna on toistettujen liikkeitten käyttö yhden testiliikkeen sijasta. Oireiden käyttäytyminen ja liikelaajuuden muuttuminen toistoliiketestauksessa antaa terapeutille tietoa, jonka perusteella hän voi luokitella ongelmasi.

Vaihe 2. Jokainen alaryhmä kuvaillaan sille tyypillisen oireiden käyttäytymisen mukaisesti. Tämä selviää määrättyjen mekaanisten testien avulla, joita voivat olla tietyt toistetut liikkeet tai pitkäkestoiset asennot. MDT menetelmän avulla potilaat voidaan kattavasti luokitella kolmeen alaryhmään. Pieni joukko potilaita, joita ei voida sijoittaa em. ryhmiin, kuuluu ryhmään MUU. Tähän ryhmään kuluu krooniset kiputilat, ei-mekaanisesta syystä johtuvat ongelmat, vakavasta patologiasta johtuvat vaivat jne.

Vaihe 3. Tutkimuksessa saatujen tietojen pohjalta terapeutti ohjaa potilaalle tiettyjä harjoituksia, oikeita rangan kuormitusasentoja sekä neuvoo mitä asentoja tulisi tilapäisesti välttää. Jos ongelma on mekaanisesti vaikeampiasteinen, voi pätevä MDT terapeutti käyttää apuna manuaalisia tekniikoita ongelman korjaamiseksi, niin että pystyt jälleen jatkamaan itsehoito-ohjelmaasi. Tavoitteena on antaa mahdollisimman tehokasta terapiaa mahdollisimman vähillä vastaanotto-käynneillä. Hoito-ohjelma, jota voi itse toteuttaa viisi-kuusi kertaa päivässä lyhyellä aikavälillä on suurella todennäköisyydellä tehokkaampaa kuin hoito, jonka terapeutti toteuttaa yksi – kaksi kertaa viikossa. Hoidon painopiste on potilaan omassa aktiivisessa hoitoon osallistumisessa. Näin voidaan vähentää vastaanottokäyntien määrää, säästää aikaa ja rahaa. Useimmat potilaat voivat onnistuneesti hoitaa itse vaivansa kunhan ovat saaneet tarvittavaa tietoa ja ”työkaluja” itsensä hoitamiseksi.

Vaihe 4. Opittuasi kuinka voit itse hoitaa nykyistä oiretta, saat samalla tietoa miten vähennät mahdollista oireen uusiutumisriskiä. Jos oireet uusiutuvat, voit reagoida niihin nopeammin ja kontrolloida niitä tekemällä turvallisia ja tehokkaita harjoituksia. Toistuvia oireita voi ennaltaehkäistä paremmin itsehoitomenetelmillä kuin passiivisilla hoidoilla. 

Sopiiko tämä minulle?

  • Onko päivän aikana hetkiä, jolloin et tunne kipua? Edes 10 minuuttia?
  • Rajoittuko kipu polvi- tai kyynärnivelen yläpuolelle?
  • Onko sinulla ollut enemmän kuin yksi kipuvaihe alaselässä tai niskassa viimeisten kuukausien tai vuosien aikana?
  • Lisääntyvätkö oireet pitkäkestoisen eteentaivutuksen aikana tai heti sen jälkeen - esimerkiksi sänkyä pedatessa, imuroidessa, puutarhassa työskennellessä jne.?
  • Lisääntyvätkö oireet pitkäaikaisen istumisen jälkeen (tietokoneella työskennellessä tai television ääressä) tai istumasta ylös noustessa?
  • Yhdistätkö oireesi johonkin tiettyyn toimintaan ja olet lähes oireeton kun et tee sitä?
  • Lisääntyvätkö oireesi paikallaan ollessa ja lievittyvätkö liikkeellä ollessa?
  • Helpottavatko alaselkäoireet vatsamakuuasennossa (jos oireet ovat aluksi pahemmat mutta lievittyvät muutaman minuutin jälkeen, on vastaus Kyllä)?
  • Vähenevätkö alaselkäoireet kävellessä?

Jos vastasit kyllä enemmän kuin 4 kysymykseen, mahdollisuutesi hyötyä MDT menetelmästä ovat erittäin hyvät.